Nytt nummer av Finansrett

Illustrasjon av bøker pent plassert i et vann foran en horisont. Foto.

Foto: photocreo bednarek / Adobe stock

I dette nummeret av Finansrett har vi 79 saker. Hovedsaker i dette nummeret er ESA til sak mot Norge om norske begrensninger i etableringsfriheten for banker og andre finansforetak, utvalg nedsatt for å vurdere egenkapitalstrukturen i sparebanker, Finanstilsynet med nytt rundskriv om verdipapirforetaks organisering og virksomhet og ny regulatorisk pakk fra EU-kommisjonen innen bærekraftig finans.

Rammebetingelsene på finansområdet er i konstant endring. Knapt noe annet rettsområde er i en så kontinuerlig gjenstand for revisjon og nyheter som regelverket på bank, forsikring og verdipapirmarkedsområdet. En vesentlig del av denne regelverksutviklingen skjer i EU.   

Målsettingen med Finansrett er å holde jurister og ledere i finansnæringen, advokater, tilsyn og andre spesialister oppdatert når det gjelder rammebetingelser for finansnæringen.

Redaksjonen

Lise Ljungmann Haugen (redaktør), Carl Flock, Liv Tove Bakken, Herborg Horvei, Victoria Egeli, Lana Zaychenko, Espen Tørum, Tone Meldalen, Martin Carlén, Michael Hurum Cook, Nils Henrik Heen, Dennis Obeng, Atle Roaldsøy, Simen Kjøsnes Kristiansen, Inger Lise Prebensen (red. sekr.)

Les Finansrett

Gå til finansrett.no (egen nettside). MERK! Les informasjon om hvordan logge inn nederst på finansrett.no.

Neste utgave av Finansrett er planlagt i medio desember 2023.

Abonnement på Finansrett

Finans Norge er utgiver av Finansrett. Publikasjonen utgis hvert kvartal. Les mer om hvordan du kan abonnere på Finansrett.