Ingen superprofitt i bankene

Publisert

Mann. Foto.

Dette er en kommentar fra Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg. Foto: CF-Wesenberg

SV og Kaski kjører et knallhardt løp mot bankene for å redde sine egne valgløfter med høyere finansskatt. Slik bør vi ikke drive regulering av banker. Les debattinnlegget til Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge.

Det er ikke superprofitt i banknæringen slik Kaski og Sv hevder. Over tid er avkastningen til eierne av bankene om lag på nivå med annet næringsliv. Overskuddene blir store, fordi det er så mye kapital i bankene. Men investerer du 1000 kroner i bankaksjer, blir du over tid ikke rikere enn om du hadde satt pengene i aksjer i andre næringer.

 

Noen må eie banker og stille sine penger til rådighet. Hvis tapene i bankene er større enn inntjeningen, taper disse investorene sine penger. Uten eiere kunne vi heller ikke hatt banker. 

 

Under pandemien tjente bankene mindre enn normalt. Overskuddene til eierne er akkurat nå midlertidig noe høyere enn den historiske normen, men det varierer fra bank til bank. Store deler av inntjeningen kommer fra næringslivet som fortsatt går bra. På forbrukersiden skyldes det ikke utlånsrentene. Lånerenten følger Norges Banks styringsrente og utlånsmarginene er på historisk lave nivåer. Det skyldes at innskuddsrentene henger etter fordi bankene gjennomgående har høye innskudd og utlånsveksten er lav. Mange banker trenger ikke kjempe til seg mer innskudd. Dette er utslag av fri konkurranse som fungerer. 

 

Kaski bør være klar over at det finnes meget gode innskuddsrenter i markedet. Noen banker ønsker mer innskudd. Det tar deg 10 minutter å finne dem og flytte pengene til en konkurrerende bank med høye innskuddsrenter.

 

Bankregulering bør ikke drives av kortsiktige blaff i markedet eller som salderingspost en sen nattetime i budsjettforhandlinger. Til det er finansiell stabilitet og bankenes evne til å finansiere bedrifter og husholdninger også i utfordrende tider for viktig. 

 

Debattinnlegget ble først publisert i Gjengangeren som tilsvar til debattinnlegg av SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.