Sterk vekst i innskuddspensjon

En mann som legger penger i en sparegris. Foto.

Foto: PaeGAG/Adobe Stock

Det ble innbetalt 22,9 milliarder kroner til innskuddspensjonsordninger i årets to første kvartaler i 2023. Dette er en økning på 18 prosent målt mot samme periode i fjor. Denne økningen skyldes i stor grad innføringen av «pensjon fra første krone» i 2022.

De fleste bedrifter i privat sektor har innskuddspensjon. Innskuddsbaserte ordninger utgjorde ved utgangen av andre kvartal i år 83 prosent av de totale innbetalingene til privat tjenestepensjon. Øvrige ansatte i privat sektor har enten ytelsesbasert pensjon eller hybridpensjon. Også innbetalinger fra arbeidsgivere til ytelsesbasert pensjon og hybridpensjon økte i andre kvartal. Dette viser markeds- og regnskapsstatistikk for andre kvartal i år, ifølge statistikk Finans Norge.

Statistikk for egen pensjonskonto

Nå har 1,8 millioner arbeidstakere i privat sektor egen pensjonskonto. Noen arbeidstakere har flere arbeidsforhold. Ved utgangen av august var det over 2 millioner pensjonskontoer på til sammen 400 milliarder kroner. Det viser statistikk fra Pensjonskontoregisteret.

Pensjon fra første krone har bidratt til at mange arbeidstakere som ikke ville fått pensjonssparing tidligere, nå vil få pensjonsopptjening. Blant annet har flere unge (fra fylte 13 år) nå fått pensjonsopptjening. Flere arbeidstakere vil også få høyere pensjonssparing i arbeidsgiveres pensjonsordning enn tidligere. 

Innføringen av pensjon fra første krone viser at

  • Over 250.000 flere unge arbeidstakere mellom 13-29 år får nå pensjonsopptjening, sammenlignet med før pensjon fra første krone ble obligatorisk.
  • Om lag 70.000 flere unge mellom 18-19 år og om lag 40.000 flere unge mellom 16-17 år og om lag 12.000 flere unge mellom 13-15 år får nå pensjonsopptjening som følge av denne reformen

Pensjon fra første krone trådte i kraft fra 1. januar 2022 med frist til 30. juni 2022 for bedriftene å tilpasse sine pensjonsordninger til de nye reglene.

Statistikk for egen pensjonskonto publiseres månedlig og bygger på data fra Pensjonskontoregisteret.