Skadestatistikk for 1. halvår 2023

Publisert

Illustrasjonsfoto av grafisk fremstilling av statistikk. Foto.

Foto: Lucky Ai/Adobe Stock

Erstatningene for landbasert norsk forsikring hittil i år er totalt på nesten 29,2 milliarder kr, en økning på nesten 19 prosent fra første halvår i fjor. Det viser Finans Norges statistikk for første halvår. Store næringsskader, glatt føre i vinter og mer reising, ga økte erstatninger.

Økningen fra i fjor på hele 4,6 milliarder kr skyldes i stor grad store næringsskader (2,2 milliarder kr), økte motorvognskader (1,0 milliard kr), mer reiseskader (399 mill.kr), mer båtbruk, særlig i juni (110 mill.kr) og mer bruk av behandlingsforsikring (309 mill.kr). På private boliger og hytter var det stor økning på vannskader, mye som følge av frost i vinter og overvannskader etter snøsmelting.