Kommunalbanken blir en del av Finans Norge

Publisert

Administrerende direktør i KBN, Jannicke Trumpy Granquist, sammen med administrerende direktør i Finans Norge, Kari Olrud Moen. Foto: KBN.

Kommunalbanken AS (KBN) har blitt næringspolitisk medlem i Finans Norge. Medlemskapet vil gi KBN tilgang til relevant faglig informasjon samt representasjon i sentrale norske fagmiljø på det regulatoriske området.

– Vi setter stor pris på at Kommunalbanken har besluttet å melde seg inn i Finans Norge. Kommunalbanken er en viktig aktør i norsk finansnæring, og har perspektiver og kompetanse som vil styrke vårt fellesskap, sier administrerende direktør Kari Olrud Moen i Finans Norge.

KBN er en av Norges største finansinstitusjoner målt etter forvaltningskapital, og samtidig er de en liten og effektiv organisasjon, forteller administrerende direktør i KBN, Jannicke Trumpy Granquist.

– Medlemskapet i Finans Norge vil sikre oss innsikt, kompetanse og kunnskap i et regulatorisk landskap som blir stadig mer komplekst. Samtidig håper vi jo at vår posisjon som en av Norges største innlånere i internasjonale kapitalmarkeder kan bidra med innsikt tilbake til Finans Norge og deres medlemmer, sier Granquist.

Avtalen mellom partene ble signert i løpet av sommeren 2023, og innebærer at KBN blir næringspolitisk medlem av Finans Norge. Her vi KBN inngå i medlemsbransjen for bank og kapitalmarkeder. Ut over høsten vil representanter fra KBN tre inn i relevante fagutvalg i Finans Norge.

En bro. Foto.

Medlemskap

Få innflytelse på felles standpunkter, tilgang til rådgivning og deltakelse i næringens felles infrastruktur.