Finans Norge har tre ledige stillinger

Publisert

Mennesker som beveger seg inne i et arbeidslokale.

Nå ser vi etter en økonom og jurist til Bank og Kapitalmarked og en fagspesialist på anti-hvitvasking og -terrorfinansiering til det nye satsningsområdet Digital robusthet.

Finans Norge ønsker dedikerte fagpersoner som vil være brobyggere mellom næringen og de som vedtar næringens rammebetingelser, og mellom medlemmer og ulike interessegrupper.

Økonom og jurist til Bank og kapitalmarked

I stillingen som økonom søker vi etter en person med erfaring og kompetanse innen bankregulering og kapitalmarkeder. Arbeidsoppgavene er blant annet å analysere og formidle konsekvenser av regulatoriske forslag, primært knyttet til bankenes finansiering og likviditetsstyring. 

Les mer om arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner for stillingen som økonom.

I den andre og nyopprettede stillingen som jurist/advokat søker vi deg som kan overvåke regelverksprosesser i EU og holde Finans Norges medlemmer informert om kommende endringer.

Les mer om arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner på stillingen som jurist.

Stillingene innebærer tett kontakt med medlemsbankene, norske myndigheter og internasjonale næringsorganisasjoner. Her blir du en del av et godt fagmiljø, med tett samarbeid og kunnskapsdeling mellom flere jurister og økonomer.

Fagspesialist på hvitvasking og terrorfinansiering

Finans Norges nyopprettede avdeling Digital robusthet har som formål å samle ressurser knyttet til den digitale verdikjeden: regelverkspåvirkning internasjonalt, digitalisering (eID og betaling), forbrukersvindel, AML (anti-hvitvasking og -terrorfinansiering) og cybersikkerhet.

Som AML fagspesialist vil du få en nøkkelrolle med å bekjempe økonomisk kriminalitet. Du vil være med på å videreutvikle Offentlig privat samarbeid - anti-hvitvasking og -terrorfinansiering (OPS AT) og bli en del av et bredere miljø som skal understøtte finansnæringen og det digitale samfunnets robusthet.

Les mer om arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner på stillingen som AML fagspesialist.

Ta kontakt

Om en av stillingene passer din kompetanse og erfaring vil vi gjerne høre fra deg, og hvis du har noen spørsmål kan du ta kontakt med Erik Johansen, direktør for Bank og Kapitalmarked eller Vicki Aasprong Jensen, AML-leder OPS AT.

På våre karrieresider kan du lese mer om hvordan det er å jobbe i Finans Norge.

Bilde av Vicki Aasprong Jensen