Norsk Naturskadepool venter en betydelig økning i skader fremover etter ekstremværet «Hans»

Publisert

Skred. Foto.

Foto: Brynjulv Eide/Møre og Romsdal fylkeskommune.

Forsikringsselskapene har hittil registrert rundt 5 500 forsikringsmeldte skader på bygninger, innbo og tomter.

Erstatningene på disse skadene som allerede er meldt inn, kan anslagvis bli på rundt 1,3 milliarder kroner, ifølge beregninger fra Norsk Naturskadepool.

I tillegg kommer innmeldte skader på blant annet campingvogner og biler. Ekstremværet «Hans» har dessuten forårsaket store ødeleggelser på veier og annen infrastruktur som ikke er med i våre beregninger.

­– Vi understreker at anslagene kun gjelder allerede innmeldte skader og er foreløpige. Vi frykter betydelig flere skader i tiden fremover, og følger situasjonen og varslingene tett, sier administrerende direktør i Norsk Naturskadepool, Ståle Solem Ingebrigtsen.

Forsikringsselskapene hjelper kundene så raskt de kan og har omprioritert ressurser for å bistå de skadelidte.

– Svært mange er berørt av ekstremværet. Og mange av de skadelidte har store belastninger nå, sier Solem Ingebrigtsen.

Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon