Norsk Naturskadepool opplyser at skadetallene etter ekstremværet «Hans» fortsatt øker

Publisert

Steinras. Foto.

Foto: trekandphoto/Adobe Stock. Illustrasjonsfoto.

Forsikringsselskapene har hittil registrert opp mot 7000 forsikringsmeldte skader på bygninger, innbo og tomter.

Erstatningene på disse skadene som allerede er meldt inn, kan anslagvis bli på rundt 1,6 milliarder kroner*, ifølge beregninger fra Norsk Naturskadepool. Vi vet foreløpig ikke hvor stor andel som dekkes av naturskadeforsikringsordningen, og hvor stor andel som dekkes av de ordinære forsikringene.

I tillegg kommer innmeldte skader på blant annet campingvogner og biler. Ekstremværet «Hans» har dessuten forårsaket store ødeleggelser på veier og annen infrastruktur som ikke er med i våre beregninger.

­– Vi understreker at anslagene kun gjelder allerede innmeldte skader og er foreløpige.

Mange av de skadelidte har store belastninger nå, sier Ståle Solem Ingebrigtsen administrerende direktør i Norsk Naturskadepool.

Forsikringsselskapene hjelper kundene så raskt de kan og har omprioritert ressurser for å bistå de skadelidte.

Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon
Stine Neverdal