Forsikringsskadene strømmer inn på grunn av ekstremværet «Hans»

Publisert

Forsikringsselskapene har hittil registrert nesten 5000 skader på bygninger, innbo og tomter. Erstatningene på disse skadene som allerede er meldt inn, kan anslagsvis bli på rundt en milliard kroner, ifølge beregninger fra Norsk Naturskadepool og Finans Norge.

I tillegg kommer innmeldte skader på campingvogner og biler. Ekstremværet «Hans» har dessuten forårsaket store ødeleggelser på veier og annen infrastruktur som ikke er med i våre beregninger.

– Anslagene er foreløpige, og vi frykter flere skader. Vi følger situasjonen rundt Drammensvassdraget og varslingene nøye, sier kommunikasjonsansvarlig i Norsk Naturskadepool, Stine Neverdal.

Forsikringsselskapene hjelper kundene så raskt de kan og har omprioritert ressurser for å bistå de skadelidte.

– Mange mennesker er berørt av ekstremværet. Skadeomfanget etter «Hans» er så omfattende at det nødvendigvis vil ta tid å utbedre alle skadene, sier Neverdal.

Hva skjer når klimaendringene rammer Norge?

Vi har analysert skadedata fra alle forsikringsselskapene i Norge. Rapporten er en del av arbeidet på bærekraft i finansnæringen

Stine Neverdal