Forsikringsskadene strømmer inn mens ekstremværet «Hans» herjer

Publisert

Oversvømmelser i Alnaelva

Det er veldig stor vannføring i elver og bekker. Her fra Alnaelva i Oslo. Foto: Svein Aursand

Hittil har ekstremværet «Hans» ført til rundt 2 500 skader på hus, bygninger, innbo og tomter. Erstatningene på de innmeldte skadene kan anslagsvis bli på 500 millioner kroner, ifølge beregninger fra Norsk Naturskadepool og Finans Norge.

Anslagene er foreløpige, og det vil bli langt flere skademeldinger fremover.

Stor pågang

– Forsikringsselskapene melder om stor pågang fra berørte kunder og mange melder inn skader ettersom «Hans» forflytter seg gjennom landet, sier kommunikasjonsansvarlig i Norsk Naturskadepool, Stine Neverdal.

Det er mange skader i kjellere og underetasjer. Forsikringsnæringen jobber for fullt med å hjelpe de rammede, sammen med blant annet brannvesenet. Også restverdiredningstjenesten (RVR), som er et samarbeid mellom forsikringsselskapene og brannvesenet, bidrar med å pumpe ut vann.

Skadetallene vil øke

Det er fortsatt meldt mye nedbør mange steder.

– Skadetallene kommer til å utvikle seg mye de neste dagene. Ekstremværet «Hans» har allerede gjort stor skade. Hva dette ender med til slutt, vet vi ikke nå, sier Neverdal.
I tillegg til de forsikringsmeldte skadene kommer skader på blant annet veier og annen infrastruktur som ikke dekkes av private forsikringer.