Forberedt på ekstremværet «Hans»

Publisert

Illustrasjonsfoto. Foto: Svein Aursand.

Norsk Naturskadepool og forsikringsselskapene følger situasjonen med ekstremværet «Hans» tett.

Både kommunale etater, annen beredskap og enkeltpersoner bør være godt forberedt nå når rødt farevarsel er sendt ut for deler av Sør-Norge.

– Skader på hus og bygninger meldes til forsikringsselskapene som er klare til å hjelpe kundene sine, sier kommunikasjonsansvarlig for Norsk Naturskadepool, Stine Neverdal.

Det er fare for flom og skred flere steder, ifølge Varsom.no

Ekstremværet treffer hardt i enkelte områder

Det er varslet ekstremt mye regn mandag og tirsdag. NVE og Meteorologisk institutt opplyser at det er fare for omfattende konsekvenser og skader. Det er ventet alvorlige hendelser flere steder og skader på både eiendom og infrastruktur.

Det er viktig å sikre og flytte utsatte verdier bort fra flomutsatte områder der dette er mulig.

– Vi frykter særlig skredhendelser slik myndighetene advarer om, og liv og helse er selvfølgelig det viktigste nå. Samtidig har vi inntrykk av at mange enkeltmennesker er oppmerksomme på hva de kan gjøre for å forebygge skader, sier Neverdal.

Mest nedbør ventes fra mandag ettermiddag til tirsdag kveld. Enkelte steder vil det kunne bli det kraftigste regnet på 25 år.

Ifølge foreløpige varsler er det Innlandet som blir sentrum av ekstremværet.

Om Norsk Naturskadepool

Bygninger og innbo som forsikres mot brannskader gjennom hus og innboforsikring blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ved skade kontakter kundene sitt eget forsikringsselskap.

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd, flodbølge og meteorittnedslag.

Alle forsikringsselskap som tilbyr brannforsikringer i Norge, er medlemmer i Norsk Naturskadepool.

Se også informasjon om den statlige naturskadeordningen.

Jordskred i elv. Foto.

Hva skjer når klimaendringene rammer Norge?

Vi har analysert skadedata fra alle forsikringsselskapene i Norge. Rapporten er en del av arbeidet på bærekraft i finansnæringen

Stine Neverdal