Mange sjekker pensjonen

To pensjonister som ser på en laptop. Foto.

Foto: wavebreak3/Adobe Stock.

Stadig flere nordmenn ønsker oversikt over pensjonen sin. Hittil i år har interessen for å sjekke pensjonen gjennom Norsk Pensjon, som er en av de store pensjonsportalene, økt med 25 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Første halvår av 2023 logget folk seg inn over 300 000 ganger, for å sjekke pensjonen via pensjonsportalen Norsk Pensjon, mot 250 000 tusen året før.

– Pensjon er en viktig del av lønns- og arbeidsbetingelsene. Det er gledelig at nesten halvparten av de som nå følger med på oppsparingen til pensjon, er under 50 år, sier Trond Tørstad daglig leder av Norsk Pensjon.

I pensjonsportalen får du oversikt og anslag over pensjonsutbetalingene du får fra folketrygden, fra jobbene dine og det du eventuelt har spart til pensjon på egenhånd.

I fjor innførte Stortinget lovendringer som innebærer at også yngre arbeidstakere ned til 13 år får pensjonsopptjening via arbeidsgiver, slik man har i folketrygden.

– Ved bytte av jobb er det svært viktig å få god oversikt over pensjonsbetingelsene. Helheten er avgjørende. Dermed er en fullstendig oversikt over alle betingelser nødvendig, sier Tørstad.  

I tillegg til oppslagene direkte gjennom Norsk Pensjon har også antallet oppslag, eller søk på egne pensjonsordninger gjennom livs- og forsikringsselskapene, økt kraftig hittil i år.

Norsk Pensjon er eid av de største livsforsikringsselskapene i Norge. Formålet med løsningen er å gi en samlet oversikt over opptjente pensjonsrettigheter.

Informasjonskampanje om pensjon

Norsk Pensjon har sammen med NAV og en rekke andre samarbeidspartnere laget film for å øke interessen for pensjonsfeltet. Mens filmene har gått på sosiale medier har besøket på nettsidene til Norsk Pensjon økt kraftig. Prosjektet er finansiert av Finansmarkedsfondet.

– Alt som kan bidra til at flere forstår hvordan pensjonssystemet er bygget opp, samt hva deres fremtidige pensjon blir, er nyttig for oss. Vi har jobbet mye med å forbedre kommunikasjonen på et felt som mange mennesker nok synes er komplisert, sier Tørstad.

Hør også

Fra små til store beløp

Mens det nærmer seg sommerferie for noen, gjør mange unge seg klare for sommerjobb. Her får man ikke bare arbeidserfaring og kontakter, men også pensjon. Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO og Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv- og pensjonsforsikring i Finans Norge forteller hvordan pengene du tjener i ungdommen kan gi mye glede når du blir pensjonist.

Hør episoden av Finanslunsj

Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon