Jordskredene i Vistdalen i Molde

Publisert

Jordskred. Foto.

Illustrasjonsfoto. Foto: Trekandphoto / Adobe stock

Forsikringsselskapene og Norsk Naturskadepool følger situasjonen etter skredene i Vistdalen i Molde tett. De som har fått skader på bygninger, hus og tomt kan kontakte forsikringsselskapet sitt. Det er fortsatt en tidlig fase og geologer undersøker området.

Heldigvis ser det ut til at alle beboere har blitt reddet ut av skredområdet og hjelpemannskapene har gjort en stor innsats med å hjelpe folk ut.

Skadebildet over materielle skader er foreløpig svært uoversiktlig. Enkelte bygninger er direkte truffet av skredet, mens andre er berørt av skredmassene.

Om Norsk Naturskadepool

Bygninger og innbo som forsikres mot brannskader gjennom hus og innboforsikring blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ved skade kontakter kundene sitt eget forsikringsselskap.

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd, flodbølge og meteorittnedslag.

Alle forsikringsselskap som tilbyr brannforsikringer i Norge, er medlemmer i Norsk Naturskadepool.

Se også informasjon om den statlige naturskadeordningen.

Jordskred i elv. Foto.

Hva skjer når klimaendringene rammer Norge?

Vi har analysert skadedata fra alle forsikringsselskapene i Norge. Rapporten er en del av arbeidet på bærekraft i finansnæringen

Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon
Stine Neverdal