Tjenestepensjon bør tilpasses

Publisert

Dame legger penger i en sparegris. Foto.

Foto: shumytskaya/Adobe Stock

Pensjonsutvalget har evaluert pensjonsreformen og foreslått endringer i folketrygden. Rundt to millioner har tjenestepensjon, og det er viktig at denne tilpasses de endringene man nå forbereder i folketrygden. Det mener Finans Norge, som nå har sendt innspill til den forestående stortingsmeldingen om et bærekraftig pensjonssystem.

Pensjonsutvalget har gjort en grundig evaluering av pensjonsreformen og foreslo i sin utredning NOU 2022:7 endringer i folketrygden som skal styrke den finansielle og sosiale bærekraften i pensjonssystemet. Regjeringen har varslet at den vil fremme en stortingsmelding om et bærekraftig pensjonssystem høsten 2023, som følger opp Pensjonsutvalgets rapport.

Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv- og pensjonsforsikring i Finans Norge. Foto.

Stefi Kierulf Prytz, direktør for forsikring og pensjon i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg.

– Pensjonsutvalgets forslag til endringer i folketrygden vil medføre behov for endringer også i tjenestepensjonsregelverket. Dagens tjenestepensjonsordninger er godt tilpasset folketrygden og utgjør en viktig del av pensjonssystemet. Vi har derfor bedt Arbeids- og inkluderingsdepartementet om å omtale tjenestepensjonsordningenes rolle i pensjonssystemet den kommende stortingsmeldingen, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv og pensjon i Finans Norge.

Finans Norge har sendt innspill til stortingsmeldingen til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Myntstabler der det vokser opp planter og mennesker. Foto.

Pensjonskonferansen 2023

Den 5. september ønsker vi velkommen til Finans Norges Pensjonskonferanse 2023. Konferansen arrangeres som en fysisk møteplass i Næringslivets Hus, men hvis du ikke har anledning til å delta fysisk så tilbyr vi også digital deltagelse. Programmet er nå klart, og vi har åpnet for påmelding til konferansen.