Skadestatistikk for 1. kvartal 2023

Visuelle grafer i 3D. Foto.

Erstatningene for landbasert norsk forsikring hittil i år er totalt på nesten 14,6 milliarder kroner, mot 13,0 milliarder i fjor til samme tid. Det viser Finans Norges statistikk for 1. kvartal. Store brannskader, mye glatt føre og mer reising, ga økte erstatninger.

Økningen fra i fjor på 1,5 mrd. kr skyldes i stor grad motorvognskader (666 mill. kr), mer bygningsbranner på næring (483 mill. kr), mer reiseskader (205 mill. kr) og mer bruk av behandlingsforsikring (207 mill. kr).