God vekst i innskuddspensjon

Mann som sparer penger i en sparegris. Foto.

Innbetalinger til innskuddsordninger utgjorde 11,5 milliarder kroner i første kvartal i 2023. Dette var en økning på 21 prosent målt mot første kvartal året før. I 2022 ble det innført en reform kalt «pensjon fra første krone» i privat sektor.

Pensjon fra første krone har bidratt til at mange arbeidstakere som ikke ville fått pensjonssparing tidligere vil få pensjonsopptjening. Samtidig vil flere arbeidstakere nå få høyere pensjonssparing i arbeidsgiveres pensjonsordning enn de tidligere ville fått med det gamle regelverket.

Kvinne. Foto.

Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring- og pensjon i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

– Det er en god vekst i innbetalinger til innskuddspensjon. Økte innbetalinger til innskuddspensjon hittil i år, har blant annet sammenheng med innføringen av pensjon fra første krone i fjor. Vi må her gi full honnør til politikerne, med daværende arbeids- og inkluderingsminister Hadja Tajik (Ap) i spissen som var initiativtakere til denne reformen, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring- og pensjon i Finans Norge.

I privat sektor har de fleste bedrifter og ansatte innskuddspensjon. Innskuddsbaserte ordninger utgjorde pr utgangen av første kvartal i år 76 % av innbetalingene til privat tjenestepensjon. Øvrige ansatte i privat sektor har enten ytelsesbasert pensjon eller hybridpensjon (alderspensjon som følger av bestemmelsene i tjenestepensjonsloven). Også innbetalinger fra arbeidsgivere til ytelsesbasert pensjon og hybridpensjon økte i første kvartal. Dette viser markeds- og regnskapsstatistikk for første kvartal i år, ifølge statistikk Finans Norge.

 

 

Statistikk for egen pensjonskonto

Pensjon fra første krone trådte i kraft fra 1. januar 2022 med frist til 30. juni 2022 for bedriftene å tilpasse sine pensjonsordninger til de nye reglene. Tallene for egen pensjonskonto for april 2023 tyder på at mange bedrifter ventet til 1. juli med å innføre pensjon fra første krone.      

Innføringen av pensjon fra første krone viser at

  • Over 100.000 flere unge arbeidstakere mellom 13-20 år får nå pensjonsopptjening, sammenlignet med før pensjon fra første krone ble obligatorisk
  • Om lag 65.000 flere unge mellom 18-19 år og om lag 28.000 flere unge mellom 16-17 år og om lag 8.000 flere unge mellom 13-15 år får nå pensjonsopptjening som følge av denne reformen

– Det er gledelig at så mange flere unge har fått pensjonsopptjening. Egen pensjonskonto gir den enkelte bedre oversikt og eierskap til pensjon i tidlig alder. Det er lang tid til disse skal pensjonere seg, men selv mindre beløp som spares tidlig i livet og som får tilført avkastning år for år, vil over tid kunne bety mye på utbetalt pensjon senere i livet, sier Kierulf Prytz.  

Statistikk for egen pensjonskonto publiseres månedlig og bygger på data fra Pensjonskontoregisteret.