Folk betaler fortsatt kredittkortgjelden sin

Foto: Shutterstock/Norsk Gjeldsinformasjon

Tall fra Norsk Gjeldsinformasjon pr 1. juni viser at den totale forbruksgjelden har økt til 156,8 mrd kroner den siste måneden, opp 2,1 prosent siden mai. Økningen er størst i bruk av kredittkort. Samtidig viser tallene at folk betaler kredittkortregningene på forfall ettersom den rentebærende forbruksgjelden har falt med 1,5 mrd. – I seg selv er ikke økningen problematisk, det er først når man ikke klarer å betale ved forfall det kan skape store problemer, sier Gry Nergård.

Finanstilsynets rapport om utlånsforskriften viser også at forbrukslånene øker. Utlånsvolumet i første kvartal var 32 prosent høyere enn foregående kvartal og 35 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Likevel er utlånsvolumet fremdeles lavere enn det var før pandemien.

Ferien på kreditt skal tilbakebetales

Den rentebærende delen av forbruksgjelden - i hovedsak kredittkortgjeld - går ned og er et tydelig tegn på at forbrukerne klarer å betale regningen ved forfall.

– Det er veldig bra at man prioriterer å betale forbruksgjelden, for ellers kan det bli veldig dyrt. Tallene viser at mange fremdeles har god økonomi og at de er fornuftige, sier Nergård.

Tallene pr 1. juni viser at den ikke-rentebærende forbruksgjelden øker. Det kan tyde på at mange bruker kredittkortet for å finansiere sommerferien. Mange får feriepengene i juni måned, og bruker deler av disse til å betale kredittkortregningen ved forfall. Finans Norges forbrukerpolitiske direktør mener likevel at det er lurt å tenke igjennom forbruket gjennom sommermånedene.

– Alt har blitt dyrere, og skal man reise på ferie til utlandet, vil den svake norske kronen bidra til at regningene blir enda høyere enn det man kanskje hadde tenkt seg.

Nergård anbefaler derfor alle om å ta kontakt med banken dersom man ser at man får problemer med økonomien etter ferien.

På tide å utvide gjeldsregistrene

En del av reduksjonen i statistikken pr 1. juni kan kanskje også skyldes refinansiering, men dersom forbrukerne benytter boligkreditt for å betale for forbruksgjelden, vil ikke det løse betalingsproblemet i lengden. Bekymringen for at dette skjer deler Finans Norge med Norsk Gjeldsinformasjon.

– Nå er det på tide at gjeldsregistrene blir utvidet til å omfatte all gjeld, og ikke bare usikret kreditt som i dag.  Dette har vi påpekt flere ganger, for det er lenge siden høringsfristen gikk ut, avslutter Finans Norges forbrukerpolitiske direktør.

Et ungt par med baby. Foto.

Forbrukerinformasjon

Her kan forbrukere, skoler og offentlige etater finne svar og nyttige hjelperessurser på ofte stilte spørsmål om bruk av bank- og forsikringstjenester.