På høring om finansmarkedene

Publisert

Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge på høring i finanskomiteen om Finansmarkedsmeldingen 2023. Foto.

Stortingets finanskomité gjennomførte 9. mai åpen høring om finansmarkedsmeldingen. Stabile og likeverdige konkurransevilkår var ett av hovedbudskapene fra Finans Norge.

Kari Olrud Moen representerte Finans Norge i høringen. Hun understreket at årets melding legges frem i en utfordrende tid, og at dette understreker verdien av en trygg og solid finanssektor her hjemme.

– Kapitaloppbyggingen og styrkingen av risikostyring i finansnæringen etter finanskrisen blir nå testet. Finansinstitusjonene i Norge består prøven, sa Olrud Moen.

Finans som næring

Finansmarkedsmeldingen legger føringer for næringspolitikken for finansnæringen. Hun tok derfor til orde for at man må sikre gode og stabile rammebetingelser som setter næringen i stand til å skape jobber og bidra til grønn omstilling, videre digital utvikling og et kompetanseløft i norsk arbeidsliv. Forutsigbare rammevilkår for finansnæringen, og en velfungerende EØS-avtale er sentralt. – Relevant regelverk må tas raskt inn i EØS-avtalen og gjennomføres, sa hun.

Hun viste også til betydningen av likeverdige konkurransevilkår mellom banker som opererer i Norge. Utenlandske tilsynsmyndigheter må anerkjenne de norske kravene for deres bankers virksomhet i Norge – såkalt resiprositet.

– Vi ber Stortinget om å oppfordre regjeringen til å følge opp de andre nordiske tilsynsmyndighetene. Lykkes ikke dette, bør innretningen av norske kapitalkrav revurderes for å unngå skjeve konkurransevilkår, sa hun.

Et svært viktig tema for sparebankene og dermed for en mangfoldig banksektor med lokal tilstedeværelse, er egenkapitalbevis. De fungerer godt som egenkapitalinstrument, og gjør at sparebankene kan konkurrere med aksjebankene. Her pågår det nå et arbeid i Finansdepartementet. Eventuelle regelverksendringer må være solid forankret og grundig utredet, sa Olrud Moen til komiteen.

Finans Norge tok også opp utfordringen med økende svindel rettet mot forbrukerne. Olrud Moen pekte på at den planlagte bedragerienheten under Økokrim må etableres så snart som mulig, med tung kompetanse som kan være operativ fra dag én.

Til slutt understreket hun at finansnæringen skal bidra til å styre kapital i en grønn retning. Finans Norge oppfordrer Stortinget til å være en pådriver for å gjøre det så enkelt som mulig for norske foretak å rapportere på bærekraft, og for interessenter å kunne bruke denne informasjonen. Samtidig må regjeringen avklarere fortsatt nasjonale uklarheter i implementeringen av taksonomien.

En rekke spørsmål

Det kom en rekke spørsmål fra finanskomiteens medlemmer til Finans Norge og de andre høringsinstansene. Av relevante spørsmål for Finans Norges medlemmer, var komitemedlemmene særlig opptatt av spørsmål rundt bankkonkurranse og bankbytte.

Olrud Moen understreket at det i Norge er svært enkelt å bytte bank fordi vi er svært digitale, og at det er over 1000 banker å velge mellom. Finansportalen gir oversikt over rentene i de ulike bankene. Forbrukerrådets egne undersøkelse viser at hver femte nordmann har byttet eller reforhandlet boliglånet sitt det siste året, og at mange ikke ønsker å bytte fordi de er fornøyde.