Jobbskapertallet 65 200: Nedadgående trend

Jobbskaperbarometeret med jobbskapertallet er en kvartalsrapport fra Finans Norge som viser hvordan Norge ligger an i målet om å skape 1 million nye jobber innen 2050. Foto: R Jordaan/peopleimages.com/ Adobe Stock.

I første kvartal 2023 var det 65 200 flere sysselsatte enn ved samme kvartal i fjor, viser Finans Norges jobbskapertall. Sysselsettingsveksten fortsetter å avta og det er tredje kvartal på rad med nedadgående vekst.

For å opprettholde velferdsnivået må Norge øke antallet arbeidsplasser med om lag 25 000 hvert eneste år fram til 2050, og Finans Norges jobbskapertall skal måle hvordan vi over tid ligger an i forhold til dette måltallet.

Jobbskapertallet for 1. kvartal 2023 viser at vi ligger langt foran denne banen. Faktisk vekst det siste året er 40 200 over målsettingen. Første kvartal var det syvende kvartalet på rad med sysselsettingsvekst klart over det estimerte langsiktige behovet på 25 000 årlig.

Jobbskapertallet: 65 200

Norge hadde 65 200 flere sysselsatte[1] enn samme tid i fjor, men trenden i sysselsettingsutviklingen er klart avtagende. Toppen ble nådd i andre kvartal 2022, og de tre påfølgende kvartalene har vist lavere årsvekst.

Veksten i andre kvartal har særlig kommet i privat sektor. Her har sysselsettingsveksten vært 55.300.

– Tallene for første kvartal er slik vi forventet – sysselsettingsveksten fortsetter, men i roligere tempo. Jobbskapertallet for første kvartal viser at vi fortsatt ligger godt over det årlige målet, og at mesteparten av veksten er i privat sektor, sier administrerende direktør i Finans Norge, Kari Olrud Moen.

Vekst i alle næringer og regioner

Jobbskaperveksten[2] har kommet i alle næringer og regioner. Størst vekst de siste 12 månedene er innen tjenesteyting, særlig innenfor overnatting og servering og personlig tjenesteyting. Bygg- og anleggsbransjen, varehandel og industrien hadde nedgang i antall jobber, og det er tett på stillstand for finansnæringen og teknisk tjenesteyting

Det har vært positiv vekst i antall jobber i alle regioner, men veksten har vært størst i fylkene Oslo, Viken og Vestland. Prosentvis vekst er fra omtrent to til fire prosent i alle regioner. Oslo og Viken er derimot de eneste fylkene med avtagende jobbvekst siden forrige måling.

Stor usikkerhet i den økonomiske utviklingen

Forventningsbarometeret til Finans Norge viser at husholdningene er mer positive enn forrige kvartal på egen økonomis vegne, men at de fortsatt vurderer norsk økonomi med pessimistiske øyne. NHOs medlemsundersøkelse i mai viser at fremtidsutsiktene blant medlemsbedriftene er ytterligere svekket fra april, hvor et betydelig flertall forventer forverret situasjon fremover. Samtidig har høye strømpriser og rente har bidratt til at antallet konkurser har økt drastisk de første månedene i år. Økningen er på 40 % sammenlignet med i fjor, ifølge SSB.

I tillegg viser tall fra SSB at antall ledige stillinger fortsetter å øke, etter et rekordår i fjor med over 100 000 ledige stillinger i alle årets kvartaler. I første kvartal var det 130 400 ledige stillinger. Ifølge SSB har arbeidsledigheten økt det siste halve året, og i samme periode har prosentdelen ledige stillinger økt til det høyeste nivået som er målt siden 2010.

Kvinne. Foto.

Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch.

– Det er vel verdt å huske at det er stor usikkerhet i den økonomiske utviklingen videre, og bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge for første kvartal tyder på at norsk økonomi gradvis bremser opp. Hvor kraftig dette vil slå ut i sysselsetting- og jobbveksten er vanskelig å spå, men vi må i større grad sikre at bedriftene finner den kompetansen de trenger fremover, sier Olrud Moen.

 

[1] Basert på SSBs sysselsettingstatistikk

[2] Basert på SSBs tall for antall jobber og arbeidsforhold.