Går pensjonsdrømmene dine i oppfyllelse?

Hva drømmer du om å gjøre når du ikke skal jobbe lenger? Dette spørsmålet stilles i en kampanje for å øke folks oppmerksomhet og bevissthet rundt pensjon. På minpensjon.no kan du få det store pensjonsbildet, og se hva du må gjøre for å nå drømmene dine.

Norsk Pensjon har i samarbeid med offentlige og private aktører som NAV, Statens Pensjonskasse og Finansportalen med flere, samt Finans Norge laget en kampanje for å øke oppmerksomheten om pensjon. Kampanjen er finansiert av Finansmarkedsfondet.

Målet med kampanjen er å bidra til å øke folks kunnskap om pensjon slik at de blir mer bevisste på hva de har opptjent i pensjon, samt hva de eventuelt må gjøre for at deres pensjonsdrømmer kan bli oppfylt.

Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge. Foto.

Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg. Foto: CF-Wesenberg

– Mange vet lite om pensjon og mangler kunnskap om hva de selv har opptjent i pensjon. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi har derfor bidratt til å lage enkle budskap om pensjon på nettsiden minpensjon.no og laget noen enkle reklamefilmer som skal stimulere folk til å besøke denne nettsiden for å finne ut mer om sin pensjon, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge.

Nå er det enklere enn noen gang å få svar på hva du får i pensjon. På minpensjon.no samles alt du har av pensjonsopptjening fra det private og det offentlige – helt automatisk. Pensjonskalkulatoren viser deg hvordan du ligger an i løypa, og du får en pekepinn på hva du bør gjøre for å få det pensjonslivet du ønsker deg.