Endelig bedring for fripolisene

Publisert

Stortinget i Norge

Stortingets finanskomité har nå avgitt sin innstilling om lovendringer for garanterte pensjonsprodukter. Endelig kommer det en løsning som kan gi bedre avkastning på pensjonskapitalen som ligger i fripolisene.

Kvinne. Foto.

Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg.

– Det er gledelig at flertallet i Stortingets finanskomité anbefaler Stortinget å vedta regjeringens lovforslag om et fleksibelt bufferfond for garanterte produkter i privat sektor. Det er i dag over 330 milliarder kroner i fripoliser, som forvaltes lite optimalt grunnet dagens regelverk. Det er derfor en god nyhet for alle landets fripoliseinnehavere at Ap, Sp, SV, Venstre og Rødt sikrer flertall for fleksible løsninger som kan gi høyere avkastning på pensjonsmidlene. Dette er bra for kundene, og øker deres muligheter til å få oppregulert sine pensjoner, sier direktør for liv og pensjon Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge.

Gode erfaringer

Regjeringens lovforslag, som finanskomiteens flertall anbefaler, er i tråd med Finanstilsynets anbefalinger og støttes av arbeidstakerorganisasjonene som har engasjert seg i saken. Forslaget fikk også fått bred støtte i finanskomiteens høring. Tilsvarende regelendring ble gjennomført for kommunal tjenestepensjon fra 2022, og fungerer godt der.

– Dette er svært gode nyheter for eierne av de over 900.000 pensjonspolisene. Samtidig er vi overrasket over at Høyre, FrP, KrF og MDG går mot lovendringen. Dette er en løsning som er grundig utredet og som utelukkende kan være til fordel for kundene. Kundene har uansett en garantert avkastning, og vil ikke komme dårligere ut enn i dag. Løsningen vil innebære en bedre forvaltning, og at kundene vil kunne tilføres meravkastning utover garantien, sier Kierulf Prytz.