Beredskap og næringslivet

Publisert

Logo til Næringslivets sikkerhetsråd. Foto.

Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen sluttfører sine rapporter i disse dager. Kommisjonene har gjort et omfattende arbeid, og kommer med mange vurderinger og anbefalinger om næringslivets rolle i totalforsvar og totalberedskap. Anbefalingene vil få konsekvenser for næringslivet på godt og vondt, dersom de blir tatt til følge av regjeringen. Næringslivets Sikkerhetsråd, stiftet av blant andre Finans Norge, arrangerer i den forbindelse to webinarer der temaet er kommisjonenes betydning for næringslivet.

Webinar: Forsvarskommisjonen og næringslivet

Tidspunkt: Tirsdag 30. mai klokken 12.00 til 13.00

Næringslivets Sikkerhetsråd inviterer til et åpent webinar med Forsvarskommisjonen, med fokus på næringslivets rolle i totalforsvaret. I webinaret vil kommisjonens medlemmer legge frem rapportens viktigste vurderinger og anbefalinger som berører næringslivet. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål.

 

Webinar: Totalberedskapskommisjonen og næringslivet

Tidspunkt: Tirsdag 6. juni klokken 10.00 til 11.00

Totalberedskapskommisjonen legger frem sin rapport mandag 5. juni. Dagen etter inviterer Næringslivets Sikkerhetsråd alle interesserte til et åpent webinar, som går i dybden på næringslivets rolle i totalberedskapen. I webinaret vil leder av Totalberedskapskommisjonen, Harald Sunde, legge frem rapportens viktigste vurderinger og anbefalinger som berører næringslivet. Det blir anledning til å stille spørsmål.