Svært uheldig

Publisert

Arbeidsplass med ansatte. Foto.

Diskrimineringsnemnda har fattet beslutning i klagesaken som i fjor ble innlevert mot Finans Norge. Diskrimineringsnemnda mener Finans Norge ikke har opptrådt diskriminerende.

– Dette er en svært uheldig sak. Vi har beklaget ordbruken, og understreker igjen at begrepet som ble brukt er helt uakseptabelt. Vi har gitt en uforbeholden unnskyldning for dette, og beklaget sterkt overfor kandidaten, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne. 

– At dette uakseptable begrepet ble brukt, har imidlertid ikke innvirket på ansettelsesprosessen. Selve ansettelsesprosessen har ikke vært diskriminerende. Vi registrerer at Diskrimineringsnemnda er enig i dette, sier Fåne.

Uavhengig av behandlingen i nemnda er det viktig at Finans Norge som organisasjon lærer av dette. Derfor har vi gjennomført en intern evaluering hvor også de tillitsvalgte var involvert.

Les avgjørelsen til Diskrimineringsnemnda her.