Viktig for 600.000 pensjonseiere

Publisert

Et smilende eldre par prater sammen i sofaen. Foto.

Foto: Robert Kneschke / AdobeStock

Nordmenns største pensjonsformue ligger i såkalte fripoliser. Nå tar finansminister Trygve Slagsvold Vedum et viktig grep for å skape mulighet for bedre avkastning på de 330 pensjonsmilliardene. Det er svært gode nyheter for eierne av de 900.000 pensjonspoliser.

– Dette er en gledelig dag for alle landets fripoliseinnehavere. Etter fem år med utredninger og høringer er vi glade for at finansministeren nå skjærer gjennom og foreslår mer fleksible løsninger som kan gi høyere avkastning på pensjonsmidlene. Dette er bra for kundene, og øker deres muligheter til å få oppregulert sine pensjoner, sier administrerende direktør Kari Olrud Moen i Finans Norge.

Gode erfaringer

Det finansministeren nå foreslår, er i tråd med anbefalinger som er kommet for flere år siden både fra Finanstilsynet og arbeidstakerorganisasjonene. Tilsvarende regelendring ble gjennomført for kommunal tjenestepensjon fra 2022, og fungerer godt der.

Les mer om forslaget på regjeringens sider.

Om fripoliser

Det antas å være rundt 600 000 nordmenn som til sammen eier 900 000 fripoliser. Disse utgjør til sammen ca. 330 milliarder kroner til forvaltning. Dette er pensjon som er tjent opp av arbeidstakere i privat sektor der de gamle ytelsesordningene var vanlige, f.eks. industrien.