Når gode råd er gratis

Kvinne. Foto.

Gry Nergård. Foto: Kilian Munch

I 2022 lærte vi et nytt ord: Dyrtid. Det var Christian Poppe fra forskningsinstituttet SIFO som introduserte oss for begrepet, da han sommeren 2022 kunne fortelle at en tredjedel av norske husholdninger hadde fått en dårligere økonomi bare siden januar, og en fjerdedel av husholdningene anså det som problematisk å betale regninger og renter.

I løpet av året så vi det også selv, at prisene på bensin, strøm, mat og lån ble dyrere. At køene utenfor fattighusene og hos andre hjelpeorganisasjoner ble lengere.

Ta kontakt i tide

Både NAV og finansnæringen har allerede gjennom pandemien vært tydelige på at folk bør ta kontakt med banken sin eller NAV så tidlig som mulig når de får økonomiske utfordringer. Både banker og NAV har mange virkemidler som kan være til hjelp, og jo tidligere man tar kontakt, jo lettere er det å hjelpe.

Men tross oppfordringene, er det likevel forholdsvis få som oppsøker banken for å snakke om sine økonomiske problemer. Det er nok mange grunner til det. Derfor har vi internt i finansnæringen diskutert i hvilke situasjoner rådgiver kan eller bør ta kontakt med kunden for å snakke om personlig økonomi.

Har du søkt om avdragsfrihet?

Bankene melder om at uvanlig mange søker om avdragsfrihet. Kanskje du er en av dem? Men selv om avdragsfrihet er et av verktøyene som bankene kan bruke for å hjelpe, er det slett ikke alle som får innvilget dette. Årsaken er at avdragsfrihet bare er et godt virkemiddel dersom den økonomiske situasjonen er av svært midlertidig karakter, ettersom den totale kostnaden på lånet øker når du hopper over noen avdrag.

Hvis banken vurderer at du ikke kan få avdragsfrihet, er det kanskje likevel noe banken kan hjelpe deg med. Så istedenfor bare å gi et avslag på det du har søkt om, kan det hende at banken tar kontakt med deg for å snakke om andre mulige tiltak.  

Næringens samfunnsansvar

Det er en del av finansbransjens samfunnsansvar overfor kundene sine å gi gode råd, så tidlig som mulig, for å forhindre at folk havner i alvorlig økonomisk trøbbel.

For å utføre dette samfunnsansansvaret, har finansnæringen et stort rådgiverkorps til disposisjon. Det er ca 10 000 autoriserte rådgivere i bank og forsikring utover hele landet. Det er to ting som er spesielt viktig nå: at rådgiverne er tilgjengelige for de som trenger råd, og at rådgiverne har kompetanse til å snakke med folk om personlig økonomi. Derfor må alle de 10 000 rådgiverne på skolebenken gjennom årlig oppdatering for å friske opp viktig kunnskap.

Og husk: De gode rådene du får er gratis.

Det er en del av finansbransjens samfunnsansvar overfor kundene sine å gi gode råd, så tidlig som mulig, for å forhindre at folk havner i alvorlig økonomisk trøbbel.

Et ungt par med baby. Foto.

Forbrukerinformasjon

Her kan forbrukere, skoler og offentlige etater finne svar og nyttige hjelperessurser på ofte stilte spørsmål om bruk av bank- og forsikringstjenester.