Forsikringssvindlere prøver å lure til seg flere hundre millioner kroner

I fjor ble det avdekket forsikringssvindel for 344 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge. Svindel med innbo er nå på svindeltoppen.

Svindel med innboforsikringen etterfølges av bilsvindel og svindel med reiseforsikringen.

– Falsk dokumentasjon og historier som ikke er sanne er gjengangere nå, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

De fleste sakene gjelder skadeforsikring, mens beløpene er størst på svindel med syke- og uføreforsikringer.

Store beløp

Mørketallene er store, og Finans Norges svindelrapport (PDF) inneholder en oversikt over de mest alvorlige sakene, der hvor det har vært brudd på forsikringsavtaleloven (FAL). Tallet på slike svindelsaker har økt med sju prosent det siste året.

De fleste avdekkede sakene er tilfeller der kunden melder et oppdiktet skadetilfelle, eller har utnyttet en eksisterende skadesak, for eksempel ved å plusse kraftig på erstatningskravet.

I gjennomsnitt ble det svindlet for 125 000 kroner i skadeforsikringssakene.

I 2022 utgjorde gjennomsnittlig beløp for avdekket svindel med syke- og uføredekningene rundt 1,5 millioner kroner.

Forsikringssvindlere i alle samfunnslag

Forsikringssvindlere finnes i alle samfunnslag og i alle aldre. Det er forsikringsselskapene selv som avdekker det meste av svindelen.

Forsikringssvindel rammer langt flere enn næringen selv og er et samfunnsproblem.

– De aller fleste forsikringskundene er jo ærlige og svindlerne skal stoppes. Det er flere menn enn kvinner som svindler, og svindlerne finnes i de fleste yrkesgrupper. Noen er også langt oppe i åttiårene, sier Neverdal.

Forsikringssvindel får konsekvenser

Forsikringssvindel kan få store konsekvenser. Svindel for noen tusenlapper kan ende opp på rullebladet. I de mest alvorlige sakene venter både politianmeldelse, tilbakebetaling av svindelbeløpet og strenge fengselsdommer.

– Forsikringssvindlerne tar en stor risiko. Dette er noe de bærer med seg resten av livet, og en god del av svindlerne er nokså unge. De som svindler, svindler fellesskapet. Forsikring bygger på tillit, sier Neverdal.

Stine Neverdal