Egen pensjonskonto - et viktig likestillingsgrep

Publisert

8. mars: Innføring av egen pensjonskonto (EPK) og særlig regelendringen som ga pensjonsopptjening fra første krone, viser seg å være et usedvanlig viktig likestillingsgrep.

Regjeringens grep som trådte i kraft 1. januar 2022 viser seg å ha en svært viktig likestillingseffekt. Det viser tall fra Finans Norge. Fra dette tidspunktet ble det innført tre viktige regelendringer:

  • Aldersgrensen for obligatorisk sparing for ansatte ble flyttet fra 20 til 13 år
  • Kravet om stillingsbrøk over 20 prosent ble fjernet
  • Pensjon fra første tjente krone, før fikk man ikke opptjening på inntekt under 1 G

Totalt sett ser vi en kraftig økning i pensjonskontoer i alle aldersgrupper og for begge kjønn. Men den relative økningen er soleklart størst blant kvinner. I aldersgruppen opp til 30 år, er det nå 86 prosent flere kvinner som har EPK. Blant mennene er tallet 52 prosent. Økningen blant kvinner er større i alle aldersgrupper.

– Den kraftige økningen i pensjonsopptjeningen har skjedd på bare 14 måneder. «Pensjon fra første krone» viser seg å være et av de viktigste likestillingsgrepene på lang tid, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv- og pensjonsforsikring i Finans Norge.

Finans Norge er meget fornøyd med tallene. Det er svært viktig at unge tidlig blir kjent med viktigheten av pensjonssparing. Og jo lenger tid man har på sparingen, jo mer må vi anta at tjenestepensjonen kan skape gode, selvstendige liv når man går av med pensjon.

– Regjeringen fortjener ros for denne regelendringen. Pensjonssparing er ekstra viktig for kvinner som jo også lever lengst. At grepet skulle få en så stor likestillingseffekt er overraskende, men desto mer gledelig, sier Kierulf Prytz.