- Vi følger nøye med!

Publisert

Bilde av Kari Olrud Moen

Norske banker er godt kapitalisert og oppfyller alle krav som er satt, det gir trygghet i en periode med uro i finansmarkedene, sier Finans Norges administrerende direktør Kari Olrud Moen. Foto: Kilian Munch.

Finansmarkedene har hatt en urolig uke etter kollapsen i den amerikanske Silicon Valley Bank (SVB), og de store utfordringene i Credit Suisse. Finans Norge følger utviklingen tett sammen med våre medlemmer og myndigheter.

– Sammen med våre medlemmer og myndigheter følger vi nøye med på utviklingen, sier Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge.

Finans Norge har i løpet av uken hatt tett kontakt med myndigheter, våre medlemmer og de europeiske bankorganene vi er tilsluttet. 

Norske banker blir tett fulgt opp av Finanstilsynet, også når det gjelder likviditet for å sikre at bankene kan utbetale innskutte midler til kunder som ønsker det. I siste tilgjengelig rapport fra desember 2022 skriver tilsynet:

«Norske banker oppfyller minstekravene til likviditetsreserver og stabil finansiering med god margin. Det bidrar til å gjøre bankene mer robuste til å møte perioder med markedsuro. Bankene skal være i stand til å møte sine forpliktelser en kortere periode selv om tilgangen til ny finansiering faller helt bort.»

– Vi er tilfreds med at norske banker er godt kapitalisert og oppfyller alle krav som er satt, det gir trygghet i en periode med uro i finansmarkedene, sier Olrud Moen.