TBU-tallene for 2022 viser høy lønnsvekst i finans

Publisert

Kvinne. Foto

Finans Norges arbeidslivsdirektør Therese Høyer Grimstad. Foto: Kilian Munch

TBUs tall for lønnsvekst for 2022 viste at årslønnsveksten for lønnstakere under ett er beregnet til 4,4 prosent. Industrien endte samlet på 4,0 prosent mens bank og forsikring hadde sammen med industrifunksjonærene den høyeste lønnsveksten på 5,0 prosent. – Et vedvarende skift fra lavtlønte til høyere utdannet arbeidskraft i en liten og homogen næring fortsetter å prege lønnsutviklingen i finans, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Therese Høyer Grimstad.

Ønsker å snu trenden 

For heltidsansatte i forhandlingsområdet bank og forsikring (arbeidsgivermedlemmer i Finans Norge unntatt ledere) anslår TBU årslønnsveksten til 5 prosent, og lønnsoverhenget fra 2022 til 2023 til 1,8 prosent. Årslønnsveksten er 1,3 prosentpoeng høyere enn anslaget i tariffoppgjøret, og 0,6 prosentpoeng høyere enn veksten for lønnstakere i Norge under ett.    

Lønnsutviklingen i finans følger en trend, der næringen fortsatt ligger høyere enn frontfagsrammen over tid.

 

– Kompetanseskiftet pågår stadig i vår næring og lønnstallene som kom fra SSB tidligere i måneden viser at det var en økning av antall akademikere og høyskoleutdannede på henholdsvis 5,4 og 2,5 prosent. Dette er de to største yrkesgruppene i næringen og økningen skyldes rekruttering av teknologer, ingeniører og annen kompetent arbeidskraft som det er stor etterspørsel etter. Dette trekker opp lønnsnivået, sier Høyer Grimstad og fortsetter;  

– Et stort sentralt oppgjør med kronetillegg i fjor ga finansbedriftene for trange lokale rammer. De trange rammene gjør at bedriftene får for lite til fordeling av lønnsmidler til de ansatte i virksomheten som er høyt ettertraktet i arbeidsmarkedet. Dette er en trend vi er nødt til å snu i de kommende lønnsoppgjørene. 

Bonuser trakk årslønnsveksten opp 

TBU-rapporten viste at bonus bidro til å trekke opp veksten i årslønnen i Finanstjenester med om lag 1 prosentpoeng i 2022 slik at veksten i avtalt månedslønn var samlet på om lag 4 prosent.  

SSBs statistikk viser at bonuser og uregelmessige tillegg økte med henholdsvis 18,6 og 36,2 prosent i finans fra 2021 til 2022. Disse lønnselementene har dermed trukket opp lønnsveksten i 2022.   

– Årets tall illustrerer at det fortsatt er behov for en mer helhetlig tilnærming til finansnæringens lønnsdannelse for å komme mer i tråd med frontfagets lønnsvekst. Dette er en diskusjon vi må ta med de øvrige partene i finans, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør.