Skadestatistikk for 2022

Publisert

Abstrakt over søylediagram

Foto: Алекс Арцибашев/Unsplash

Erstatningene for landbasert forsikring totalt i 2022 ble på 51,7 milliarder kroner, mot 45,7 milliarder i 2021 – en økning på drøye 13 prosent fra 2021. Mye av økningen skyldes flere store brannskader på bygning og innbo.

Brannskadene ble på nesten 7 milliarder kroner i 2022 – en økning på 24 prosent fra 2021. I gjennomsnitt ble det erstattet brannskader på bygning og innbo (privat og næring) for nesten 225.000 kroner i 2022, mens det i 2021 var på 164.000. I 2022 var det flere store brannskader, blant annet på leilighetsbygg og søppelanlegg. Dessuten var desember i 2022 kald i store deler av landet, som gjorde at flere bygninger fikk frostskader og mer brannskader. Strømprisene kan ha medvirket til at flere har fyrt med ved og ikke har hatt tilstrekkelig varme på vannledningene.

Mer bilbruk  

På motorkjøretøy økte erstatningene med nesten 13 prosent fra året før, og for 2022 ble de på 18,5 milliarder kroner. Det var størst økning på kaskoskader fra 2021 med 16 prosent, og erstatningen utgjør nesten 9,1 milliarder kroner. Det er også stor økning av tyveri fra og av kjøretøy med 59 prosent fra 2021, men fortsatt er erstatningene noe lavere enn i 2019. I 2022 er det 248 millioner kroner i tyverierstatning, mot 156 millioner i 2021 og 261 millioner 2019.

Korona-begrensende tiltak ble innført fra 12.mars 2020, og enkelte av tiltakene varte helt til begynnelsen av 2022, men de fleste tiltakene – slik som reiseforbud – ble opphevet på våren i 2022. Sammenligning med 2020 og 2021 kan derfor være preget av koronarestriksjonene.

Økende reiseaktivitet

Reiseforsikring er nesten tilbake til nivået før korona. Antall skader er omtrent som i 2019, mens erstatningene fortsatt er noe lavere. Samlet er reiseerstatning på nesten 2,1 milliarder kroner, som er nesten dobbelt så mye som i 2021 og 9 prosent lavere enn i 2019. Det er erstatning etter sykdom som fortsatt er lavere enn i 2019; 745 millioner kroner i 2022 mot nesten 1,1 milliarder kroner i 2019, mens tyverierstatning har økt fra 341 millioner kroner i 2019 til nå 427 millioner kroner.

 

Om korona

Korona-begrensende tiltak ble innført fra 12.mars 2020, og enkelte av tiltakene varte helt til begynnelsen av 2022, men de fleste tiltakene – slik som reiseforbud – ble opphevet på våren i 2022. Sammenligning med 2020 og 2021 kan derfor være preget av koronarestriksjonene.