Norsk eiendom kan følge felles europeisk regelverk for bærekraft

Publisert

− Vi har jobbet i over halvannet år med å få disse avklaringene på plass, og er veldig fornøyd med at det nå er mulig å klassifisere norske bygg som bærekraftige i et felles europeisk regelverk, sier Agathe Schjetlein, i Finans Norge, om den nye veiledningen fra norske myndigheter om beregning av primærenergibehov i bygninger.

Finans Norge har over lengre tid vært en aktiv pådriver for at norsk eiendomssektor skal kunne følge det felles europeiske regelverket for hva som skal klassifiseres som bærekraftig – taksonomien. Norske myndigheter har nylig publisert en veiledning om beregning av primærenergibehov i bygninger og energirammer for nesten nullenergibygninger (NZEB, Nearly Zero Energy Buildings) som vil gjøre dette mulig.

For bygg- og eiendomssektoren er det av avgjørende betydning hvilke kriterier som gjelder for å kunne oppføre og renovere bygg i tråd med taksonomien. Som del av EUs grønne giv er eiendomssektoren en hovedprioritet siden den står for om lag 36 prosent av EUs samlede energi-relaterte klimagassutslipp. EUs bærekraftagenda er svært relevant for eiendomssektoren da den vil kunne påvirke forretningsmodeller, finansieringsvilkår og etterspørsel. 

− Vi har jobbet i over halvannet år med å få disse avklaringene på plass, og er veldig fornøyd med at det nå er mulig å klassifisere norske bygg som bærekraftige i et felles europeisk regelverk. Dette er viktig både for norsk bygg- og eiendomsnæring og for finansnæringen, sier Agathe Schjetlein direktør for bærekraft i Finans Norge.

Taksonomiens kriterier for eiendom refererer både til primærenergibehov og nasjonal definisjon av nesten nullenergibygninger. Taksonomien er skrevet av EU for EU, og byr derfor på noen ekstra utfordringer for land som ikke fullt ut har implementert EUs regelverk, som Norge. Norges mangel på pimærenergifaktorer og definisjon av nesten nullenergibygninger har skapt stor usikkerhet rundt hvordan norske aktører skal kunne klassifisere sine bygg som bærekraftige i henhold til taksonomien.

− Vi opplever at norsk finansnæring er en pådriver i det grønne skiftet og er en viktig rådgiver for norsk næringsliv. Norske banker jobber aktivt med taksonomien, og det er viktig for finansieringen at norske aktiviteter også kan klassifiseres etter denne, sier Schjetlein.