Kraftig økning i innbetalinger til pensjon

For innskuddsbaserte pensjonsordninger økte innbetalingene med 14 prosent fra utgangen av 2021 til 2022. Det viser Finans Norges foreløpige markedsstatistikk for 4. kvartal. «Pensjon fra første krone» gir mer pensjonssparing for flere, og forklarer deler av den store økningen.

I 2022 var innbetalingene til innskuddsbaserte pensjonsordninger i livsforsikrings- og pensjonsselskapene på 42 milliarder kroner. Pensjonspengene for alle arbeidstakere og tidligere ansatte i privat sektor med innskuddsordninger, utgjør nå 441 milliarder kroner.

Pensjon fra første krone

Ved nyttår i fjor trådte de nye reglene «pensjon fra første krone» i kraft.

– «Pensjon fra første krone» gjør at flere får mer i pensjon. Det gir tydelig utslag i vår statistikk, som viser en større økning i innbetalt pensjon enn vanlig, sier direktør for livsforsikring og pensjon Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge.

De nye reglene gjør blant annet at arbeidstakere fra 13 år skal spare pensjon fra første krone de tjener, mens pensjonsopptjening tidligere ikke var obligatorisk før fylte 20 år. Det samme gjelder arbeidstakere med deltidsstilling under 20 prosent. I tillegg kan ikke arbeidsgivere lenger unnta lønn under 1 G (111 477 kroner) fra opptjening av pensjon.