Finansnæringens dag: Taktskifte 2023

Publisert

Grafisk

28. mars inviterer Finans Norge til sin store årskonferanse Finansnæringens dag der vi skal sette oss selv på tiltalebenken og finne ut hvor myndigheter, finansnæring og øvrig næringsliv må vise vilje til økt endring.

Men viktigere, vi skal finne løsningene og bli inspirert av de som går foran og representerer fremtiden. Interessen for Finansnæringens dag 2023 har vært stor, og vi er nå fulltegnet på fysisk deltagelse på konferansen. Men du kan fortsatt delta digitalt.

Vi står daglig ovenfor mange dilemmaer i en verden full av store utfordringer. Det er en blodig krig i Europa, den grønne omstillingen går for sakte, velferden vår er truet med fallende produktivitet og store deler av norsk næringsliv påstår at de møter en næringslivsfiendtlig politikk. Samtidig peker utenlandske politikere, medier og næringslivsledere stadig oftere på Norge og beskylder oss for å lukke øynene for de store utfordringene verden utenfor Norge står ovenfor.

I år setter vi oss selv på tiltalebenken!

Har de rett? Er vi blitt et land som er for opptatt av det som skjer innenfor våre grenser? Er vi i ferd med å få en næringsfiendtlig politikk? Som skremmer bort store utenlandske investorer fra å satse i Norge og jager norske investorer til Sveits?

Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge. Foto.
Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge ønsker velkommen til Finansnæringens dag 2023! Foto: Kilian Munch

Satser vi nok på ny kompetanse og forskning? Går digitaliseringen fort nok? Gjør vi nok for å nå våre egne ambisiøse klimamål? Går finansnæringen, blodomløpet i økonomien, på autopilot og bidrar for lite til ny bærekraftig verdiskapning og trygge forbrukere i en ny tid?

Samtidig er det få land i verden som er bedre rustet til å løse utfordringene enn det Norge er. Men da må vi gå fra ambisiøse mål til konkret handling. Et nasjonalt krafttak må tas, og en sterk, fremtidsrettet og konkurransedyktig finansnæring er en viktig forutsetning for å lykkes.

For å belyse dette temaet kommer blant annet EUs ambassadør til Norge Nicolas de Grandville, sentralbanksjef Ida Wolden Bache, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, administrerende direktør i Nysnø Klimainvesteringer Siri Kalvig og NAV-direktør Hans Christian Holte.

Besøk konferansen sin hjemmeside for mer informasjon og påmelding til digital deltagelse.

Vi gleder oss til å møte deg på Finansnæringens dag 28. mars!