Svekker BSU-ordningen

Publisert

n av endringene som er avtalt i budsjettforliket er å redusere satsen for skattefradraget på BSU (Boligsparing for ungdom) fra 20 pst. til 10 pst. Foto: dudlajzov/Adobe Stock

Budsjettforliket mellom regjeringen og Sosialistisk Venstreparti innebærer en svekkelse av BSU-ordningen. Finans Norge mener at dette vil gjøre det enda vanskeligere for unge å spare opp tilstrekkelig egenkapital for å komme inn på boligmarkedet. Dette grepet er også i strid med regjeringens boligpolitikk om å gi flere muligheten til å eie egen bolig.

Denne uken kom regjeringen til enighet med Sosialistisk Venstreparti om statsbudsjettet for 2023. En av endringene som er avtalt i budsjettforliket er å redusere satsen for skattefradraget på BSU (Boligsparing for ungdom) fra 20 pst. til 10 pst. BSU-ordningen gir personer mellom 18 og 34 år mulighet til å spare inntil 27 500 kroner i året, og 300 000 kroner samlet. Sparebeløpet skal benyttes til boligformål, og har et skattefradrag for å motivere til sparing til egen bolig. Bankene gir også høyere rente på disse pengene. Det reduserte skattefradraget innebærer en halvering av fradragsbeløpet, og maksimalt fradragsbeløp reduseres etter dette fra 5 500 kroner til 2 750 kroner.

Endringen skal gjelde fra skatteåret 2023. Dersom man før nyttår sparer inntil 27 500 kroner på sin BSU-konto i år, får man fortsatt det gamle fradraget på 5 500 kroner.   

Norske husholdninger har siden BSU ble innført i 1992 gradvis økt sparingen i BSU. I september 2022 var innestående beløp i BSU på 49,5 mrd. kroner (SSB, Banker og kredittforetak). Fra 1. januar 2021 ble det gjort endringer i ordningen, og det gis nå kun skattefradrag for BSU-sparing for personer som ikke eier eller delvis eier bolig.