Risikerer bunnløs gjeld med uforsikret elsparkesykkel

Publisert

Bilde av en person på sparkesykkel

Foto: Vladimir Poplavskis/Adobe Stock

Fra 1. januar må alle som eier og bruker elsparkesykkel forsikre den. På samme måte som med moped og bil, blir det lovpålagt å ha ansvarsforsikring for elsparkesykler og andre små elektriske motorvogner.

- Vi frykter at en del kommer til å mangle denne forsikringen, og det er nok mange som ikke er klar over konsekvensene av det, sier leder i Trafikkforsikringsforeningen, Roger Stenseth.

Uten forsikring vil en liten kjøretur kunne ende med store økonomiske problemer. Hvis en uforsikret elsparkesykkel forårsaker skade på personer eller ting, må eieren betale for skadene.

Myndighetene står bak forsikringsplikten

Det er myndighetene som har pålagt eierne av disse kjøretøyene å skaffe seg ansvarsforsikring. Hensikten er blant annet å sikre skadede bedre erstatningsdekning ved ulykker. Ansvarsforsikringen dekker skader på andre personer, kjøretøy eller eiendom, samt føreren av det forsikrede kjøretøyet. Har du ikke ansvarsforsikring, risikerer du erstatningsansvar for alle skader som er påført andre eller andres eiendom.

Det er kun lovlige kjøretøy som kan forsikres. Samtidig er det ikke registreringsplikt for elsparkesykler og andre små elektriske motorvogner, og det er derfor vanskelig å anslå hvor mange slike kjøretøy som finnes her i landet.  

– Trolig finnes det flere hundre tusen elsparkesykler rundt om i norske hjem som må forsikres. Det er viktig at eierne av disse, kontakter et forsikringsselskap og skaffer seg forsikring, sier Stenseth.

Informasjonskampanjer om forsikringsplikten

Trafikkforsikringsforeningen er i gang med informasjonskampanjer i en rekke ulike mediekanaler, for å spre informasjon om forsikringsplikt for privateide elsparkesykler og andre motoriserte kjøretøy fra 1. januar 2023.

Det er eieren som skal forsikre kjøretøyet, men de som er under 18 år kan ikke kjøpe forsikring selv. Derfor er foresatte ansvarlig for å forsikre kjøretøyene når barna er under 18 år.

Fra 1. september 2022 ble det innført krav om forsikring for selskapene som driver utleie av små elektriske motorvogner.