Restverdiredningstjenesten redder millionverdier

Publisert

Foto: RVR

Hittil år har restverdiredningstjenesten (RVR) utført i overkant av 1500 oppdrag i hele landet. Tjenesten redder store verdier for samfunnet, skadelidte og forsikringsselskapene hvert eneste år.

– I år har vi hatt en rekke store oppdrag. I en av de aller største hendelsene i restverdiredningstjenestens historie ble verdier i 100-millioners klassen reddet etter en brann i sommer, sier fagsjef Jens Erik Lauritzen i RVR.

Brannen ble hurtig slukket av lokalt brannvesen, og restverdiredningstjenesten ble raskt satt inn for å hindre mest mulig av skader og redde verdier.

Restverditjenesten er finansiert av forsikringsselskapene, og administreres av Finans Norge Forsikringsdrift.

24 brannstasjoner har bil og utstyr til å utføre disse spesialoppdragene der skader etter brann- og vannskader skal minimeres. En rekke oppdrag hos private boligeiere håndtereres også av tjenesten etter brann og vannskader.

­– Vi rykker stadig ut til hendelser som kanskje kan virke små sett utenfra, men som har stor betydning for de skadelidte, sier Lauritzen.

Ekstremvær med mye vann

Ekstrem nedbør med store vannmasser på avveie er oppdrag tjenesten ofte rykker ut på. I hele området fra Steinkjer til Ålesund ble RVR brukt 37 ganger under ekstremværet Gydas herjinger på nyåret. Tjenesten bidro blant annet til å sikre at det ikke ble driftsbrudd hos viktige samfunnsaktører som skoler, rådhus og sykehjem. I tillegg ble vannmassene ledet ut av en rekke private boliger mens hendelsene bokstavelig talt sto i kø.

Historiske verdier reddes

Kulturhistoriske verdier kan ikke gjenskapes, og verdiene er uerstattelige. Tjenesten har hatt mye oppmerksomhet rettet mot hvordan kulturminner best kan ivaretas etter store brann og vannskader. Ofte er det helt spesielle måter å håndtere disse sårbare verdiene på.

– Vi har holdt flere kurs for å øke kunnskapen om hvordan historiske og uerstattelige verdier skal reddes ut. Det er viktig at vi tar vare på fortiden, og at kunnskapen deles med mannskapene slik at jobben kan gjøres best mulig, sier Lauritzen.