Ny veileder for arbeid med naturrisiko i finansnæringen

Publisert

Foto: Moderngolf1984/AdobeStock

Finans Norge, Verdens naturfond (WWF) og Deloitte lanserer en veileder for norsk finansnæring for å arbeide med naturrisiko. Veilederen peker på viktigheten av kompetansebygging og etablering av samarbeidsarenaer.

Verden står både i en klimakrise og en naturkrise. Naturtap, altså tap av arter, er betegnet som en av de største truslene mot menneskeheten. 25 prosent av alle arter er truet og utryddelsen går 100 -1000 ganger raskere enn et naturlig forløp, skriver Nordisk Råd i en rapport fra 2022. 75 prosent av land-baserte miljø og 66 prosent av det marine miljøet er endret av menneskelig aktivitet, viser tall fra IPBES.

- Naturen er sentral for verdiskapingen. Når naturen er i fare, er våre samfunn i fare. Derfor må bedrifter begynne å se på sitt fotavtrykk i naturen. Tap av natur utgjør en risiko for næringslivet og finansnæringen, sier Agathe Schjetlein, direktør for bærekraft og medlemskontakt i Finans Norge.

I den forbindelse har Finans Norge, WWF og Deloitte lansert en veileder for hva finansforetak bør gjøre for å starte arbeidet med naturrisiko. Veilederen skal hjelpe finansforetakene til å identifisere, vurdere og håndtere naturrisiko.

- Finansnæringen skal være en pådriver for å skape en naturpositiv norsk økonomi, og vi ser frem til å samarbeide med myndighetene, kunder, interessenter og samarbeidspartnere for å implementere naturrisiko i finansnæringen og sammen skape en mer bærekraftig fremtid, sier Schjetlein.

  1. Naturrisiko i norsk finansnæring

    En veiledning om hvordan finansforetak kan være med å sikre bærekraftig utvikling som ivaretar natur og biologisk mangfold. Veiledningen er utarbeidet i samarbeid mellom Finans Norge, Verdens naturfond (WWF) og Deloitte.

Naturrisiko må prioriteres på nivå med klimarisiko

Veilederen baserer seg på surveyundersøkelse, intervju og workshop med norske finansforetak. Disse undersøkelsene har vist at temaet naturrisiko er anerkjent i finansnæringen og det er en stor interesse og økende forståelse for tematikken.

- Resultatene fra denne undersøkelsen viser at det er et stort engasjement rundt naturrisiko og finansforetak ser i tillegg flere muligheter til å påvirke natur og biologisk mangfold positivt, sier Schjetlein.

Norsk finansnæring har kommet langt i arbeidet med å integrere klimarisiko, og ønsker nå å akselerere arbeidet med naturrisiko.

- Mange mener at naturpositive løsninger nå må prioriteres i like stor grad som kutt i klimagassutslipp, sier Schjetlein.  

Viktig med god kompetansebygging

Rapporten legger fram prioriterte tiltak, anbefalte tiltak og ytterligere tiltak for finansforetakene i arbeidet med naturrisiko.

- Det er helt grunnleggende at vi nå arbeider videre med å sikre en god kompetansebygging. Samtidig vil det være viktig å etablere samarbeidsarenaer på tvers i finansnæringen og på tvers av bransjer. Samarbeid kan være viktig for å finne løsninger på felles utfordringer, sier Schjetlein.

I veilederen er det også pekt på tiltak spesifikt for de ulike bransjene i finansnæringen: bank, skadeforsikring og liv og pensjon. Til sist gir veilederen en oversikt over de ulike rammeverkene som kan benyttes i rapporteringen av naturrisiko.