Ny nettportal for sammenligning av avkastning på innskuddspensjon

Publisert

Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Finans Norge og Norsk Pensjon lanserer en ny nettportal, avkastningsportalen.no, for visning av historisk avkastning for investeringsprofiler som de ulike pensjonsselskapene tilbyr i det norske markedet for innskuddspensjon.

Oppnådd avkastning er en viktig faktor både for bedrifters valg av pensjonsleverandør og for de valg den enkelte forbruker gjør i sin egen pensjonssparing. Det er avgjørende at sammenligningen skjer på et objektivt og troverdig grunnlag, og at relevant informasjon er enkelt tilgjengelig.

Økende behov for informasjon

Innskuddspensjonsloven trådte i kraft i Norge i 2001 og siden den gang har markedet vokst betydelig, spesielt etter innføringen av obligatorisk tjenestepensjon i 2006. Mer enn 1,8 millioner norske arbeidstakere har i dag innskuddspensjon, og med innføringen av egen pensjonskonto fra 2021 har den enkelte pensjonskundes behov for informasjon økt.

Siden 2013 har Norsk Pensjon i samarbeid med Finans Norge samlet inn relevante data for pensjonsselskapenes investeringsprofiler, og gjort disse tilgjengelige på Norsk Pensjons nettsider.

– I lys av det voksende markedet for innskuddspensjon og det stadig økende behovet for oppdatert og objektiv informasjon, har Finans Norge og Norsk Pensjon besluttet å tilby den samme tjenesten i en selvstendig nettportal; «avkastningsportalen.no», sier Stefi Kierulf Prytz, direktør i livsforsikrings- og pensjonsavdelingen i Finans Norge.

Bilde av Stefi Kierulf Prytz
Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

– Etableringen av en egen nettportal innebærer at informasjonen blir lettere søkbar og dermed tilgjengelig for et bredere publikum. Samtidig blir det enklere å bygge ut tjenesten i takt med fremtidige behov, som for eksempel informasjon relatert til bærekraft i pensjonssparingen, påpeker Kierulf Prytz.

 

Økt synlighet og tilgjengelighet

Avkastningsportalen.no viser historisk avkastning for de ulike pensjonsprofilene som tilbys i det norske markedet for innskuddspensjon. Portalen viser også informasjon om hvordan hver enkelt pensjonsprofil er satt sammen, ulike mål for hvor høy risiko investeringene i profilen har, og ulike kostnadselementer som kan inngå.

Avkastningsportalen er en nøytral plattform, der pensjonsselskapene hver måned rapporterer inn oppdaterte data om sine ulike pensjonsprofiler til Norsk Pensjon. Rammene for innrapporteringen og måten Norsk Pensjon beregner avkastning og de ulike risikomålene på, følger av en bransjeavtale utarbeidet av Finans Norge. Norsk Pensjon er ansvarlig for teknisk og redaksjonelt innhold i portalen.

– Formålet med både avkastningsportalen og bransjeavtalen er å synliggjøre hva som skaper ulikheter i risiko og avkastning profilene imellom, og dermed gjøre det enklere å sammenligne de ulike profilenes prestasjoner, sier Kierulf Prytz.

All rådata som ligger til grunn for portalen, vil fortsatt være kostnadsfritt tilgjengelig for alle aktører som måtte ønske å benytte seg av dette.

– For oss er det avgjørende at så mange som mulig får nyttiggjort seg den informasjonen Norsk Pensjon samler inn og beregner, og vi håper at etableringen av en egen nettportal vil gjøre tjenesten enda mer åpen og tilgjengelig, sier Kierulf Prytz.