Markedsstatistikk for 3. kvartal 2022 liv og pensjon

Hittil i år er innbetalingene til livsforsikrings- og pensjonsselskapene på 104 milliarder kroner, omtrent uendret beløp fra tilsvarende periode i fjor, viser Finans Norges kvartalsvise markedsstatistikk.

Innbetalingene til private innskuddsordninger var på 30 milliarder kroner, en økning på 12 prosent mot samme periode i 2021.

Pensjonsmidlene livselskapene forvalter for kundene (forsikringsforpliktelsene) utgjør ved utgangen av 3. kvartal 2022 om lag 1 715 milliarder kroner. Det er en økning på 3 prosent fra samme periode i fjor og en nedgang på 3 prosent fra forrige kvartal.