Kari Olrud Moen blir ny administrerende direktør fra 1. mars 2023

Publisert

Kari Orlund Moen

Kari Olrud Moen blir ny administrerende direktør i Finans Norge fra 1. mars 2023.

Idar Kreutzer går med virkning fra 1. mars av som administrerende direktør i Finans Norge for å gå inn i toppledergruppen i NHO.

Fra 1. januar 2023 blir Finans Norge en del av NHO-fellesskapet. Som ytterligere forsterkning av samarbeidet mellom finansnæringen og næringslivet vil Idar Kreutzer gå inn i toppledergruppen til adm.dir. Ole Erik Almlid. Kreutzer vil også, i tillegg til å bidra til en vellykket integrasjon av Finans Norge som ny landsforening i NHO, blant annet arbeide med internasjonalisering, digitalisering og bærekraft.

– På vegne av finansnæringen i Norge, vil jeg få takke Idar for å ha vært en tydelig, klok og synlig leder i Finans Norge de siste 10 årene. Han har gjort en enestående jobb med å sette finansnæringen på kartet, og demonstrert den avgjørende samfunnsrollen næringen spiller. Han har også bidratt til å sette bærekraft på agendaen, langt ut over finansnæringen. Samtidig er vi glade for at Idar også i fortsettelsen skal bidra i viktige saker for finansnæringen og norsk næringsliv når Finans Norge blir en del av NHO, sier styreleder i Finans Norge, Benedicte Schilbred Fasmer.

Kari Olrud Moen ny administrerende direktør

Styret i Finans Norge har ansatt Kari Olrud Moen som ny administrerende direktør i Finans Norge.

– Vi er svært glade for at Kari har takket ja til å påta seg den viktige jobben som leder for Finans Norge. Med sin brede ledererfaring både fra finansnæringen, samfunnsliv og politikk, har hun en unik bakgrunn for å fylle rollen på en utmerket måte, sier Schilbred Fasmer.

– Finansnæringen spiller en avgjørende rolle for verdiskaping, vekst og omstilling i samfunnet. Jeg gleder meg til å bidra til at denne viktige næringen også fremover kan gjøre denne jobben på en solid og offensiv måte, i tett samarbeid med andre aktører i norsk nærings- og samfunnsliv, sier Kari Olrud Moen.

Kari Olrud Moen har vært statssekretær i Finansdepartementet i to ulike perioder og har også jobbet i embetsverket i Finansdepartementet og som politisk rådgiver på Stortinget. Hun har bred erfaring fra finans- og næringsliv, både som konserndirektør i DNB, konsulent i McKinsey og med en rekke styreverv, inkludert Norges Handelshøyskole, Bankenes Sikringsfond, Fremtind forsikring, PE-fondet Summa Equity, venturefondet Sandwater, fintech-selskapene Folio og Beaufort Solutions og gjenbruksappen Tise. Olrud Moen er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har en MBA fra HAAS School of Business, UC Berkeley. Hun begynner i stillingen 1. mars 2023.

Ti fantastiske år

– Jeg har hatt ti fantastiske år i Finans Norge, sammen med dyktige og flotte kollegaer som jeg setter veldig stor pris på. Det er meningsfylt å arbeide sammen for en sterk og mangfoldig finansnæring med et utrolig viktig samfunnsoppdrag. Det er en viktig milepæl når Finans Norge nå skal gå sammen med NHO. Norge har et godt utgangspunkt for å håndtere de store utfordringene vi står foran, og en sterk finansnæring og et konkurransedyktig næringsliv er viktige forutsetninger for å lykkes. Jeg gleder meg til å bidra til en vellykket integrasjon av Finans Norge som ny landsforening i NHO, og ser frem til at vi sammen skal sikre gode og konkurransedyktige rammebetingelser for våre medlemmer, og stimulere innovasjon, næringsutvikling og bærekraftig verdiskaping i Norge. Jeg ønsker Kari velkommen som ny leder i Finans Norge, og ser frem til godt samarbeid, sier Idar Kreutzer.