Flest flomskader i Voss

Publisert

Foto:กรบุรษ วรดี/Adobe Stock

En rekke store vann­– og flomskader rammet særlig Voss i Vestland som fikk ekstremt mye nedbør på et par døgn. Vannet har trukket seg tilbake, og så langt er det rapportert om rundt 200 forsikringsmeldte skader på bygninger og innbo fra hele fylket, viser tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool.

– Hittil er erstatningene på rundt 100 millioner kroner, viser våre anslag, men dette kommer til å endre seg når flere får oversikt over skadene og melder de inn til forsikringsselskapet sitt. Vi er fortsatt i en tidlig fase, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Dette er en av de verste flommene i moderne tid i Voss kommune.

 – Det totale skadeomfanget er likevel mindre enn fryktet. Samtidig er mange av skadene svært store. Skademeldingene kommer fra store deler av Vestland fylke, men området i og rundt Voss er hardest rammet, sier Neverdal.

Omfattende enkeltskader

Både private boliger, gårdsbruk, hotell, skoler og offentlige bygg har fått merke vannets herjinger.

Hos enkelte har vannet fosset inn i hele underetasjen og gjort stor skade.

–Vannskader er ofte kostbare å utbedre fordi både opptørking og fjerning av ødelagte materialer tar lang tid. Vannet trenger inn overalt og gjør stor skade, sier Neverdal.

I tillegg til skadene som er meldt inn til forsikringsselskapene, kommer skader på veier og annen infrastruktur.