EU parlamentet vedtar nytt direktiv om bærekraftsrapportering

Publisert

Regelverksutviklingen i EU på bærekraftsområdet skjer i et hurtig tempo. Nylig vedtok EU parlamentet et nytt direktiv om bærekraftsrapportering (CSRD) som vil skjerpe rapporteringskravene for store selskaper. Strengere og likere krav til rapportering av bærekraftinformasjon er en forutsetning for at vi skal lykkes med omstillingen, mener Finans Norge.

Den 10. november 2022 ble EUs bærekraftsdirektiv (CSRD) vedtatt av EU parlamentet. Det er ventet at Det europeiske rådet vedtar forslaget 28. november. CSRD vil kreve at alle børsnoterte selskaper og store selskaper i EU må rapportere om risiko og påvirkning på miljø og samfunn. Formålet er gjøre bedrifter mer ansvarlige for sine innvirkninger, samtidig som investorer og offentligheten får tilgang til sammenlignbar, pålitelig og lett tilgjengelig informasjon om bærekraft.

Finans Norge tok våren 2021 initiativ til en offentlig utredning om gjennomføringen av CSRD i Norge. Verdipapirlovutvalget fikk som tilleggsmandat å gjennomføre utredningen, og skal levere sine anbefalinger tidlig i 2023. Denne utredningen er det eneste av sitt slag i Europa, og Finans Norge håper den vil hjelpe å forberede finansnæringen og næringslivet på de nye rapporteringskravene.

EUs bærekraftsdirektiv (CSRD)

CSRD betyr en rekke endringer fra dagens rapporteringskrav (regnskapsloven § 3-3c og NFRD):

 • Virkeområdet vil omfatte alle store foretak (250 ansatte< ++) og alle foretak med noterte verdipapirer. I Norge anslått til om lag 1 700 foretak. Det omfatter de fleste kreditt- og forsikringsforetak.
 • Det blir krav til attestering av rapporteringen
 • Krav til bruk av europeiske standarder for rapportering (ESRS)
 • Krav til elektronisk/maskinlesbar informasjon

  Tidslinje for ikrafttredelse (viser til rapporteringsår):

  • 01.01.2024: foretak under virkeområdet til NFRD
  • 01.01.2025: for store foretak som i dag ikke er under virkeområdet til NFRD
  • 01.01.2026: SMB-er med noterte verdipapirer. Gjelder også små og ikke-komplekse foretak og captives (dersom disse er store foretak eller har noterte verdipapirer). SMB-er kan velge bort rapportering frem til 2028

  Finansdepartementet har indikert at Norge kan/vil følge EUs tidslinje for gjennomføring/ikrafttredelse.