En solid finansnæring i urolige tider

Finanstilsynet legger torsdag frem årets andre «Finansielt utsyn»-rapport. Foto: Finans Norge

I Finanstilsynets halvårlige rapport «Finansielt utsyn» trekkes igjen høy gjeld i husholdningene og høye priser på boliger og næringseiendom frem som de største sårbarhetene i det norske finansielle systemet. – I en tid preget av større usikkerhet er det stor trygghet i at vi har en solid, effektiv og fremoverlent finansnæring i Norge, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.

I rapporten peker Finanstilsynet på at det har vært et markert omslag i boligmarkedet i løpet av de siste månedene. Både Norges Bank og Statistisk sentralbyrå venter at boligprisene vil falle noe det neste året, men til et nivå som fortsatt er høyere enn før koronapandemien. Med renteoppgang og økonomisk usikkerhet vurderer tilsynet at det innebærer økt risiko for et kraftig boligprisfall.

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto.
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

– Med svakere utlånsvekst til husholdningene, høyere boliglånsrenter og svake målinger i Finans Norges Forventningsbarometer er det svært viktig at myndighetene verken strammer inn på kriteriene i utlånsreguleringen eller gjennomfører skjerpelser i bankenes kapitalkrav, sier Kreutzer.

Finanstilsynet viser også til krigen i Ukraina, angrep på infrastruktur i Europa og generell geopolitisk usikkerhet som stiller økte krav til kriseberedskap også i finanssektoren. Finanstilsynet mener at risikoen for større cyberhendelser med alvorlige konsekvenser har økt.

– I slike perioder er det viktig med robuste og veldrevne finansinstitusjoner. Norske banker er solide, med god underliggende inntjening og er således godt forberedt til å håndtere den lavere økonomiske aktiviteten som ventelig ligger foran oss, sier Kreutzer.