En av ti ansatte med innskuddspensjon har arbeidstakerinnskudd

Innskuddspensjon med arbeidstakerinnskudd gir ansatte mulighet til å spare selv i bedriftens pensjonsordning, i tillegg til det som spares fra arbeidsgiver. Omtrent 3 prosent av bedriftene og 9 prosent av de ansatte har en slik ordning.

For innskuddspensjon kan det fastsettes i ordningens pensjonsavtale at arbeidstakere skal betale arbeidstakerinnskudd. 

 

Innsamlede tall fra Finans Norges medlemsselskaper viser at i 3 prosent av bedriftene med innskuddspensjon har medlemmene valgt å spare ekstra i form av arbeidstakerinnskudd. Det omfatter 9 prosent av alle arbeidstakere med innskuddspensjon, og størsteparten av innskuddene er 2 prosent. Det betyr at arbeidstaker sparer 2 prosent av lønn i tillegg til det arbeidsgiver sparer.  

Det er arbeidstakere med sparesats på henholdsvis 3 prosent og 4 prosent som oftest har tilleggssparing i form av arbeidstakerinnskudd. For disse er det omtrent en fjerdedel av arbeidstakerne som har arbeidstakerinnskudd.