Bedre pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

Foto: NDABCREATIVITY/Adobe Stock

Det er positivt at Regjeringen i statsbudsjettet foreslår at også selvstendig næringsdrivende kan få skattefavorisert tjenestepensjonssparing fra første krone i 2023. Dette er en god nyhet for de rundt 200.000 selvstendig næringsdrivende i Norge.

Det er en god nyhet at regjeringen har  fulgt oppfordringen fra Finans Norge m.fl om å fjerne "bunnfradraget" på 1 G (grunnbeløpet i folketrygden) for tjenestepensjonsordninger som er etablert på frivillig grunnlag. Dette innebærer at rundt 200 000 selvstendig næringsdrivende også kan få pensjonsopptjening fra første krone, slik alle ansatte (lønnsmottakere) i privat sektor fikk rett på fra i år. Selvstendig næringsdrivende kan nå spare inntil syv prosent av lønnen opptil 12 G – og få skattefordel på pengene som spares.

Innføring av pensjon fra første krone i de frivillige ordningene for selvstendig næringsdrivende mv. vil bidra til å forenkle regelverket og praktiseringen, både for pensjonskundene og for pensjonsleverandørene.

Innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende er et godt produkt dersom den næringsdrivende tjener over 7,1 G. For de som har lønn under 7,1 G (kr 791 487) vil pensjonsopptjeningen i folketrygden reduseres fordi både sparebeløpet og kostnadene trekkes fra næringsinntekten.