Åtte av ti bedrifter er misfornøyde med regjeringens politikk

Publisert

Foto: Norges Rederiforbund.

- Disse tallene bør gjøre inntrykk på regjeringen, sier adm.direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Hvis Regjeringen og Norge skal klare å gjennomføre de store omstillingene vi skal gjennom, er man helt avhengig av et næringsliv som tør og ønsker å satse. Vi må ha en god balanse og et godt samarbeid mellom privat sektor og offentlig sektor.

- Dette viser at det er stor frustrasjon ute i norsk næringsliv rundt statsbudsjettet og den offentlige diskusjonen i høst. En del av frustrasjonen er rettet mot en helt uventet og historisk skatteøkning for næringslivet på nesten 50 milliarder kroner. Men kanskje i enda større grad er det et tegn på at man savner forutsigbarhet og dialog omkring så store omlegginger, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Undersøkelsen er gjennomført i et samarbeid mellom Finans Norge, NHO, Virke og Rederiforbundet. Over 2300 bedrifter deltok i undersøkelsen, i første uke av november.

Bør gjøre inntrykk

- Disse tallene bør gjøre inntrykk på regjeringen. Hvis Regjeringen og Norge skal klare å gjennomføre de store omstillingene vi skal gjennom, er man helt avhengig av et næringsliv som tør og ønsker å satse. Vi må ha en god balanse og et godt samarbeid mellom privat sektor og offentlig sektor, sier Kreutzer.

Det er bedriftene som skal løse mange av utfordringene samfunnet vårt står overfor de neste årene. Regjeringens politikk påvirker aktiviteten, utviklingen, jobbsikkerheten og soliditeten i bedrifter over hele landet direkte. Syv av ti bedrifter forventer nå redusert driftsresultat, mens halvparten venter reduksjon i antall årsverk som følge av forslaget til statsbudsjett. Dersom dette skjer, skaper bedriftene færre verdier. Da blir det også mindre til fellesskapet.

- I Norge har vi god tradisjon for at store endringer bygger på bred politisk forankring og samarbeid med arbeids- og næringslivet. Det gjelder særlig skattepolitikken. Det er ikke alltid vi er enige, men vi har i hvert fall hatt en god dialog og lyttet til hverandre, sier Kreutzer.

Han ønsker enda mer og bedre dialog mellom regjeringen og næringslivet. - Vi står foran store oppgaver, og vi må løse dem sammen. Vi har fått til mye i dette landet fordi vi har høy tillit til hverandre, vi løser de store oppgavene sammen. Det har vært en balanse mellom offentlig og privat sektor. Det har vi enda større behov for nå, sier Kreutzer

Hovedtallene fra undersøkelsen

2 361 medlemsbedrifter i Virke, Finans Norge, Norges Rederiforbund og NHO har deltatt i en undersøkelse som er gjennomført av Opinion i perioden 1.–7. november. Organisasjonene representerer 55 000 bedrifter med 1 million ansatte. Undersøkelsen viser at:

  • 83 % mener regjeringen fører en politikk som i svært liten eller liten grad tar hensyn til bedriftenes behov. 3% av bedriftene mener at regjeringen i stor eller svært stor grad fører en politikk som tar hensyn til deres behov.

  • 78 % er svært eller ganske misfornøyd med skatte- og avgiftspolitikken til regjeringen. 3% er fornøyd.

  • 31 % av norske bedriftseiere vurderer å bygge ned virksomhet og aktivitet i Norge som følge av regjeringens politikk.

  • 44 % må ta ut utbytte for å betale formuesskatt.

  • 73 % får redusert (stor, middels, liten) driftsresultat.

  • 61 % får reduksjon (stor, middels, liten) i investeringer.

  • 61 % får redusert aktivitetsnivå.

  • 47 % får reduksjon i antall årsverk.