Stadig flere skaffer seg pensjonsoversikt

Publisert

Foto: AdobeStock/insta_photos

Mange ønsker seg nå oversikt over pensjonen sin. I fjor logget over 800 000 mennesker seg på pensjonsportalen til Norsk Pensjon, der de kan få god oversikt over forventet pensjonsutbetaling, og det er rundt dobbelt så mange som for et par år siden.

– Det er svært positivt at stadig flere bruker portalløsningen til Norsk Pensjon for å skaffe seg oversikt over både egne pensjonsavtaler og beregninger av hva de totale pensjonsutbetalingene blir. Pensjon er en viktig del av lønns- og arbeidsbetingelsene, og de unge bør også følge nøye med på oppsparingen til pensjon, sier Trond Tørstad, daglig leder av Norsk Pensjon.

Fra i år innførte Stortinget lovendringer som innebærer at også yngre arbeidstakere ned til 13 år får pensjonsopptjening via arbeidsgiver, slik man har i folketrygden. Disse avtalene vises også i pensjonsportalen til Norsk Pensjon.

I pensjonsportalen kan du få oversikt og anslag over pensjonsutbetalingene du får fra folketrygden, fra jobbene dine og det du eventuelt har spart til pensjon på egenhånd.

Norsk Pensjon er eid av de største livsforsikringsselskapene i Norge. Formålet med løsningen er å gi en samlet oversikt over opptjente pensjonsrettigheter.

Enorm interesse gjennom livs- og forsikringsselskapene

I tillegg til oppslagene direkte gjennom Norsk Pensjon har antallet oppslag, eller søk på egne pensjonsordninger gjennom livs- og forsikringsselskapene, økt kraftig de siste årene.

I fjor ble det gjort over 22 millioner oppslag sammenlignet med 8 millioner i 2020. Alle kan logge seg inn hos pensjonsleverandøren og få tilgang til informasjon om forventet pensjon fra folketrygden og supplerende pensjonsytelser.

– Det er viktig at ansatte tar veloverveide beslutninger slik at både forvaltningen av pengene, samt tidspunkt for uttak av alderspensjonen gjøres på riktig grunnlag. Dette er en viktig grunn til at enda flere bør logge seg på fellesløsningen til Norsk Pensjon, og deretter ta kontakt med egen pensjonsleverandør, sier Trond Tørstad.

Foreløpig får ikke alle som har jobbet i offentlig sektor total og samlet informasjon om pensjonen sin gjennom pensjonsportalen til Norsk Pensjon, men det arbeides med å få inn disse opplysningene slik at enda flere på en enkel måte skal få oversikt over hva de kan forvente av totale utbetalinger som pensjonist.