Ønsker innspill til oppdatering av Frysveilederen

Publisert

I forbindelse med en pågående oppdatering av Frysveilederen, er Finans Norge invitert til å gi innspill. Medlemmer i Finans Norge oppfordres til å gi sine innspill for å synliggjøre uklarheter rapporteringspliktige står overfor i den praktiske anvendelsen av de finansielle frysbestemmelsene. Fristen er 21. oktober.

Utenriksdepartementet og Finanstilsynet har besluttet at "Finansielle sanksjoner: Veiledning om frysbestemmelsene" (Frysveilederen) skal oppdateres for å reflektere regelverksendringer og for å bidra med ytterligere praktisk veiledning på området.

I arbeidet med revidert versjon av veilederen ønsker Finans Norge innspill fra medlemmene om problemstillinger og uklarheter rapporteringspliktige står overfor i forbindelse med etterlevelse av frysforpliktelsene.

Innspillene kan sendes på e-post til caroline.akthar@finansnorge.no.

Siste frist for å sende innspill er 21. oktober 2022. 

Caroline Sand