Markedsstatistikk for skadeforsikring 2. kvartal 2022

Publisert

I denne kvartalsstatistikken fra Finans Norge får du markedsandeler for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.

Premievolum

I skadeforsikring er samlet premievolum per 2. kvartal i år på 76,1 milliarder kroner – en økning på 8 prosent fra tilsvarende kvartal i fjor. Premievolumet på næringsforsikring og kollektive avtaler økte med nesten 12 prosent, mens for private og individuelle avtaler var økningen på 6 prosent fra andre kvartal 2021. At premievolumet har økt mest på næringsforsikring kan ha sammenheng med koronanedstengingen i fjor, hvor aktiviteten i deler av næringslivet var mindre enn i år, blant annet for reiselivsbransjen.

Motorforsikringer har et totalt premievolum på 28,6 milliarder kroner – en økning på 8 prosent fra 2021, og hvor næringsdelen økte med 12 prosent. Hjem, villa og hytte har et premievolum på 14,4 milliarder kroner, som er en økning på 4 prosent fra 2021. Premien for næringsbygg økte med 11 prosent fra andre kvartal i fjor og har et premievolum på 11,1 milliarder kroner per 2. kvartal i år.

Personproduktene samlet utgjør 11,8 milliarder kroner, hvor 39 prosent gjelder private/individuelle avtaler som ulykke, barneforsikring, kritisk sykdom og noe behandlingsforsikring. De fleste avtalene på behandlingsforsikring er fortsatt via arbeidsgiver med nesten 90 prosent, men antall individuelle avtaler øker mest. Totalt er det 726.760 forsikrede som har behandlingsforsikring, som er en økning på nesten 9 prosent fra 2. kvartal 2021, og hvor de individuelle avtalene økte med 16 prosent.

Person privat inneholder forsikring av barn, ulykke, behandling og kritisk sykdom. Person næring inneholder lovpålagt yrkesskadeforsikring og personprodukter utover loven, samt kollektive avtaler på ulykke, behandling og kritisk sykdom. Øvrig spesial privat inneholder forsikringer av fritidsbåt, kjæledyr, eierskifte.Spesial næring inneholder forsikring av husdyr, transport, ansvar og fiskeoppdrett.

Konsolidering i markedet

De store selskapene ser ut til å ta markedsandeler fra de mindre. Videre har Codan Norge gått inn i Tryg Norge fra 1. april i år. I grafen er Codans markedsandel fra i fjor slått sammen med Tryg. I grafen er Fremtind forsikring slått sammen av Fremtind Liv og Fremtind Skade. Ly Forsikring er nytt medlem i Finans Norge, derfor ingen markedsandel fra fjoråret. Enkelte av selskapene har så lavt premievolum at de framstår med null i markedsandel i grafen.

Grafen viser markedsandeler fra 30.06.2022 sammenlignet med 30.06.2021.