Markedsstatistikk for andre kvartal 2022

Hittil i år er innbetalingene til livsforsikrings- og pensjonsselskapene på 78 milliarder kroner. Det er en økning på 3 prosent fra tilsvarende periode i fjor, viser Finans Norges kvartalsvise markedsstatistikk.

Innbetalingene til private innskuddsordninger var på 19,4 milliarder kroner, en økning på 9 prosent mot andre kvartal 2021.

 

De totale pensjonsmidlene selskapene forvalter for kundene (forsikringsforpliktelsene) var på 1 761 milliarder kroner. For private innskuddsordninger var forpliktelsene på 417 milliarder kroner.

 

Oppsparte pensjonsmidler fra tidligere arbeidsforhold med innskuddsavtaler (pensjonskapitalbevis) utgjorde 155 milliarder kroner. Det er en oppgang på 3 prosent sammenlignet med samme periode i 2021, men en nedgang på 1,4 prosent inneværende år. Nedgangen kan blant annet sees i sammenheng med de internasjonale aksjemarkedene.